Монографије

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Владимир Карић

Бранко Надовеза
Крушевац: Милирекс, 2009.

Светозар Томић

Бранко Надовеза
Неготин: Историјски архив Неготин, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950.

Наташа Милићевић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Немци у Војводини

Зоран Јањетовић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Кад и како смо почели. Изградња и почетак школе у Винчи 1857.године

Момчило Исић. 
Београд, 2009.

Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959-1962.

Јован Чавошки. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Путовање под надзором. Прекоморска емиграциона политика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у глобалном контексту, 1918-1928.

Alexander R. Miletich. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Јевреји у Југославији 1944-1952. године

Младенка Иванковић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Никола Стојановић: друштвена мисао

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија и свет: 1945-1950. хронологија

Слободан Селинић, Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Бранко Петрановић - интервјуисана особа

Момчило Митровић – уредник, Сава Даутовић – уредник, Љубодраг Димић - аутор додатног текста. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југословенско-чехословачки односи: (1945-1955), Београд: Институт за новију историју

Слободан Селинић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Држава и привреда у Краљевини СХС: нацрт привредног плана са инвестиционим програмом Краљевине Југославије

Драган Алексић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Милан Стојадиновић и Хрвати

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945.

Алексеј Тимофејев. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011. 

Узми пун текст књиге.