Монографије

РЕФОРМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ 1944–1959.

Сања Петровић-Тодосијевић
Београд: Институт за новију историју Србије,
1.200,00 дин.

Милош Московљевић - Дневник 1916–1968 Књига 1–5

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018
8.000,00 дин


ШТА СМО ЗНАЛИ О ИТАЛИЈИ?

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.
1.000,00 дин

КО ЈЕ ПУЦАО У ЈУГОСЛАВИЈУ? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.
1.000,00 дин.

Зидари туђе среће: Екомонска емиграција из Југославије

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.
1.000,00 дин

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Основно школство у Посавотамнави 1914 – 1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918-1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Од Аушвица до Бријуна. Питање одштете жртава нацизма у југославенско-западнонјемачким односима

Зоран Јањетовић 
Загреб, 2007.

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Пропаганда Милана Стојадиновића

Бојан Симић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза, 1956–1957.

Александар Животић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Сељанка у Србији у првој половини 20. века

Момчило Исић
Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2008.