Зборници грађе

Сељак - свој човек

Драгољуб Јовановић
прир. Надежда Јовановић и Момчило Исић

Београд: Институт за новију историју Србије, 1997.

О приступу прошлости: пример једног историјског извора, Београд

Мирослав Перишић – уредник, Боро Мајданац – уредник. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Григорије Бабовић, Летопис Шапца: 1933-1944.

Сања Петровић Тодосијевић - уредник. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.