Тематски зборници

Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја Шемјакина

одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев
Београд: Институт зановију историју Србије; Центар за Руске и Источноевропске студије "М. Јовановић" Филозофског факултета; Информатика;
Москва: Институт за словенске студије РАН; Историјски институт, 2020. 354 стр

књигу у електронском облику можете преузети овде

Традиција и трансформација: транснационална искуства југословенске историје - зборник радова. Књ. 2

Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић
Београд : Институт за новију историју Србије, 2019.
садржај

Srbija u modernizacijskim procesima XX veka

Latinka Perović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018.
репринт издање

садржај

Србија и Руска револуција 1917. - нове теме и изазови

Алексеј Тимофејев
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

1945. Крај или нови почетак?

Зоран Јањетовић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида, 2016.

Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 2, Београд, Институт за новију историју Србије, 2016.

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

уредник: Владан Јовановић

садржај

Историја и географија: сусрети и прожимања

Софија Божић
Београд: Институт за новију историју Србије; Географски институт "Јован Цвијић" САНУ; Институт за славистку РАН, 2014.

садржај

Срби и рат у Југославији 1941. године

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 1,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Tito–Viđenja i tumačenja

Олга Манојловић Пинтар
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije; Arhiv Jugoslavije, 2011.
садржај

Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961.

Југословенска дипломатија: 1945-1961.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Ослобођење Београда 1944. зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија у хладном рату : прилози истраживањима: зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Спољна политика Југославије 1950–1961. Зборник радова. Београд. Институт за новију историју Србије, 2008.

1968 - четрдесет година после. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Делиград. Од устанка ка независности 1806–1876. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Браничево у историји Србије. Зборник радова. Пожаревац-Београд, 2008: Институт за новију историју Србије - Архив Пожаревац

Писати историју Југославије. Виђење српског фактора. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Србија у модернизацијским процесима 19 и 20. века (2), "Положај жене као мерило модернизације" (научни скуп) Београд: Институт за новију историју Србије, 1998.