Тематски зборници

Србија у модернизацијским процесима 19 и 20. века (2), "Положај жене као мерило модернизације" (научни скуп) Београд: Институт за новију историју Србије, 1998.

Писати историју Југославије. Виђење српског фактора. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Делиград. Од устанка ка независности 1806–1876. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Браничево у историји Србије. Зборник радова. Пожаревац-Београд, 2008: Институт за новију историју Србије - Архив Пожаревац

Спољна политика Југославије 1950–1961. Зборник радова. Београд. Институт за новију историју Србије, 2008.

1968 - четрдесет година после. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија у хладном рату : прилози истраживањима: зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Ослобођење Београда 1944. зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 2, Београд, Институт за новију историју Србије, 2016.