Монографије

Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe/Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии

Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак
Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.

Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи

Алексеј Tимофејев, Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
цена: 1.200,00

Pogled iza Gvozdene zavese

Vladimir Lj. Cvetković
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.
1.500,00 дин

Живот у Србији у очима жене

Вера Гудац-Додић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.
1.000,00 дин

Life in Serbia Through the eyes of women

Vera Gudac-Dodić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014.
1.000,00 din

Југословенско-совјетске војне супротности (1947–1957)

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
1.150,00 дин

Вашингтонска конференција

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
1.350,00 дин

Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.
1.000,00 дин

Hronika Tranziciskog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji

Марија Обрадовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.
1.800, 00 дин

Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САН 1947-1954

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014
1.500,00 дин

Сељаштво у Србији 1918-1941: Политички живот на селу књ. 3

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
1.800,00 дин

Основно школство у крушевачком крају 1914-1941

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије 2017.
1.000,00 дин

Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2013.
1.500,00 дин

Књижевна дипломатија. Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.
1.200,00 дин

Србија и језички сукоб у Југославији 1967.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.
1.200,00 дин

Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
2.400,00 дин

Развој индустрије на Балкану

Јелена Рафаиловић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
1.000,00 дин

Војислав Јанић (1890–1944) свештеник и политичар

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
1.200,00 дин.

Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939.

Срђан Мићић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
1.300,00 дин

Collaboration and Fascism under the Nedić Regime

Zoran Janjetović
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018       
1.300,00 дин