Монографије

Милан Стојадиновић и Италија: између дипломатије и пропаганде

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Основно школство у Краљевини Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Шта смо знали о Италији? Поглeди из Бeогрaдa нa Итaлију 1955-1978

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Зидари туђе среће: Екомонска емиграција из Југославије

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи

Алексеј Tимофејев, Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Књижевна дипломатија: Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Развој индустрије на Балкану: текстилна индустрија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Бугарској 1919-1929.

Јелена Рафаиловић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Реформа основношколског система у Србији 1944–1959.

Сања Петровић-Тодосијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939.

Срђан Мићић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Војислав Јанић (1890–1944) свештеник и политичар

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Collaboration and Fascism under the Nedić Regime

Zoran Janjetović
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

conetent

Србија и језички сукоб у Југославији 1967.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

садржај

Hronika Tranzicionog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012

Марија Обрадовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe/Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии

Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак
Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.

садржај

Основно школство у крушевачком крају 1914-1941

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије 2017.

Вашингтонска конференција 1953

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Југословенско-совјетске војне супротности (1947–1957)

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Сељаштво у Србији 1918-1941: Политички живот на селу књ. 3

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
садржај

Life in Serbia Through the eyes of women

Vera Gudac-Dodić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014.

Живот у Србији у очима жене

Вера Гудац-Додић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, зборник грађе
приредили Алексеј Тимофејев и Дарко Кремић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Узми пун текст књиге.

Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САН 1947-1954

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014

In the spirit of national ideology: organization of state propaganda in Eastern and Southeastern Europa in the 1930s,comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria

Bojan Simić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

content

Pogled iza Gvozdene zavese: jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu: 1953-1958.

Vladimir Lj. Cvetković
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

садржај

Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Записи са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945-1978

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

U potrazi za nedostižnim: jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945-1949.

Milan Sovilj
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

"U skladu sa nastalom potrebom ... ": prinudni rad u okupiranoj Srbiji 1941-1945

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Od "Internacionale" do komercijale - popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина

Наташа Милићевић, Душан Никодијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945.

Алексеј Тимофејев. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011. 

Узми пун текст књиге.

Бранко Петрановић - интервјуисана особа

Момчило Митровић – уредник, Сава Даутовић – уредник, Љубодраг Димић - аутор додатног текста. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Држава и привреда у Краљевини СХС: нацрт привредног плана са инвестиционим програмом Краљевине Југославије

Драган Алексић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југословенско-чехословачки односи: (1945-1955), Београд: Институт за новију историју

Слободан Селинић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија и свет: 1945-1950. хронологија

Слободан Селинић, Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Nemci u Vojvodini

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.
садржај

Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Путовање под надзором. Прекоморска емиграциона политика Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у глобалном контексту, 1918-1928.

Alexander R. Miletich. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Јевреји у Југославији 1944-1952. године

Младенка Иванковић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959-1962.

Јован Чавошки. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950.

Наташа Милићевић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза 1956-1957

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије

садржај

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Француски ваздухоплови у наоружању војске и морнарице Краљевине Југославије - набавка, употреба и техничке карактеристике

Драган Алексић, Небојша Ђокић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза, 1956–1957.

Александар Животић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Пропаганда Милана Стојадиновића

Бојан Симић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

садржај

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милан Стојадиновић и Хрвати

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Никола Стојановић: друштвена мисао

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Основно школство у Посавотамнави 1914 – 1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918-1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.
садржај

Deca careva, pastorcad kraljeva: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

"Narodna demokratija" u Jugoslaviji: 1945-1952

Marija Obradović
Beograd: INIS 1995.
садржај