Монографије

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Основно школство у Посавотамнави 1914 – 1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918-1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Од Аушвица до Бријуна. Питање одштете жртава нацизма у југославенско-западнонјемачким односима

Зоран Јањетовић 
Загреб, 2007.

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Пропаганда Милана Стојадиновића

Бојан Симић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза, 1956–1957.

Александар Животић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Сељанка у Србији у првој половини 20. века

Момчило Исић
Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији, 2008.

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Владимир Карић

Бранко Надовеза
Крушевац: Милирекс, 2009.

Светозар Томић

Бранко Надовеза
Неготин: Историјски архив Неготин, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950.

Наташа Милићевић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

12