Монографије

Слика Африке у Југославији

"Користећи имагологију и постколонијалну теорију, др Радоњић је Африку у југословенској имагинацији представио у духу истраживања Едварда Саида, Ларија Вулфа, Марије Тодорове, Цветана Тодорова и Филипа Куртена, и на тај начин дао важан допринос студијама имагологије у српској историографији [...] Користећи мултидисциплинаран приступ, др Радоњић је дао значајан прилог историји југословенско-афричких односа, историји Југославије, историји социјализма, историји антиколонијализма и глобалној историји хладног рата. Добро структурисаним текстом, опремљеним разноврсним и релевантним прилозима, уз јасно и аргументовано излагање и ваљано закључивање, др Радоњић је написао књигу која ће, како избором теме тако и научним приступом и стилом којим је писана, привући не само академску, него и ширу јавност, заинтересовану за слику Африке и историју Југославије."

извод из рецензије: проф. др Радине Вучетић




"Србија 1980–1986: Политичка историја од Тита до Милошевића"

Монографско дело колеге Селинића представља значајан допринос српској
историјској науци јер се из истраживања виде размере економске и политичке кризе у
Србији која је у овом периоду била промовисана у федерацију с елементима
конфедерације. Двострука федерализација одмах је довела до блокаде политичког система
и запретила да доведе до распада Србије. Монографија осветљава озбиљности косовског
питања, оштрину политичких подела у Југославији и републици, судар власти и
опозиционих појава, личних сукоба комунистичких функционера и далекосежност
последица које су створиле историјске претпоставке за долазак Слободана Милошевића на
власт.

из рецензије др Косте Николића

Југославија и Аргентина 1946–1955.

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2021.

садржај

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Александар Лукић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

садржај

И крст и петокрака. Руски гробни комплекси у Југославији у 20. веку

Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

 садржај

Југославија и Албанија 1945-1948: економски односи

Божица Ж. Славковић Мирић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

садржај

Последња битка: шпански борци и југословенска криза осамдесетих

Олга Манојловић Пинтар
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Милан Стојадиновић и Италија: између дипломатије и пропаганде

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

The Mission of the British Young Men's Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia

Radmila Radić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019

цео ПДФ

Мисија британске хришћанске заједнице у Краљевини Југославији

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Преломна времена: Милован Ђилас и западно европска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950-1954

Александар В. Милетић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Основно школство у Краљевини Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Шта смо знали о Италији? Поглeди из Бeогрaдa нa Итaлију 1955-1978

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Зидари туђе среће: Економска емиграција из Југославије

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Књижевна дипломатија: Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи

Алексеј Tимофејев, Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Развој индустрије на Балкану: текстилна индустрија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Бугарској 1919-1929.

Јелена Рафаиловић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Реформа основношколског система у Србији 1944–1959.

Сања Петровић-Тодосијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939.

Срђан Мићић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Војислав Јанић (1890–1944) свештеник и политичар

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Collaboration and Fascism under the Nedić Regime

Zoran Janjetović
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

conetent

Србија и језички сукоб у Југославији 1967.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

садржај

Hronika Tranzicionog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012

Марија Обрадовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe/Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии

Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак
Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.

садржај

Основно школство у крушевачком крају 1914-1941

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије 2017.

Вашингтонска конференција 1953

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Југословенско-совјетске војне супротности (1947–1957)

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Сељаштво у Србији 1918-1941: Политички живот на селу књ. 3

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
садржај

Life in Serbia Through the eyes of women

Vera Gudac-Dodić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014.

Живот у Србији у очима жене

Вера Гудац-Додић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, зборник грађе
приредили Алексеј Тимофејев и Дарко Кремић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Узми пун текст књиге.

Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САНУ 1947-1954

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014

In the spirit of national ideology: organization of state propaganda in Eastern and Southeastern Europa in the 1930s,comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria

Bojan Simić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

content

Pogled iza Gvozdene zavese: jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu: 1953-1958.

Vladimir Lj. Cvetković
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

садржај

Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Записи са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945-1978

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Tršćanska kriza u vojno-političkim odnosima Jugoslavije sa velikim silama 1943-1947

Miljan Milkić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

U potrazi za nedostižnim: jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945-1949.

Milan Sovilj
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

"U skladu sa nastalom potrebom ... ": prinudni rad u okupiranoj Srbiji 1941-1945

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941

Vesna Đikanović
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961)

Александар Животић
Београд: Институт за новју историју Србије, 2011.

садржај

Prilozi iz naučne kritike - srpska istoriografija i svet : (uticaj jugoslovenske krize na stranu i domaću istoriografiju)

Mile Bjelajac,Gordana Krivokapić-Jović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

Вардарска бановина 1929–1941

Владан Јовановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Od "Internacionale" do komercijale - popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
садржај

Жена је темељ куће: жена и породица у Србији током двадесетог века

Момчило Исић, Вера Гудац
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина

Наташа Милићевић, Душан Никодијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945.

Алексеј Тимофејев. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011. 

Узми пун текст књиге.

Bez bojazni od tabu-tema

Momčilo Mitrović – urednik, Sava Dautović – urednik, Ljubodrag Dimić - autor dodatnog teksta. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Држава и привреда у Краљевини СХС: нацрт привредног плана са инвестиционим програмом Краљевине Југославије

Драган Алексић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југословенско-чехословачки односи: (1945-1955), Београд: Институт за новију историју

Слободан Селинић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија и свет: 1945-1950. хронологија

Слободан Селинић, Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Nemci u Vojvodini

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

садржај

Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Journey Under Surveillance: The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918-1928

Alexander R. Miletich. 
Belgrade: Institute for Recent history of Serbia, 2009.

Јевреји у Југославији 1944–1952. године

Младенка Иванковић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959–1962.

Јован Чавошки
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југословенска власт и српско грађанство 1944–1950.

Наташа Милићевић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза 1956–1957

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац
Београд: Институт за новију историју Србије; Алтера, 2007.

Пропаганда Милана Стојадиновића

Бојан Симић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

садржај

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милан Стојадиновић и Хрвати

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Никола Стојановић: друштвена мисао

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Основно школство у Посавотамнави 1914–1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918–1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.
садржај

Deca careva, pastorcad kraljeva: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije: 1918–1941 - studija o vojnoj eliti i biografski leksikon

Mile Bjelajac
Beograd: Istitut za noviju istoriju Srbije, 2004.

Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS

Vladan Jovanović
Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.

sadržaj

Оклоп без витеза: о социјалним основама и организационој структури Народне радикалне странке у Краљевини СХС (1918–1929)

Гордана Кривокапић Јовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2002.

садржај

"Narodna demokratija" u Jugoslaviji: 1945–1952

Marija Obradović
Beograd: INIS 1995.
садржај

Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935

Mile Bjelajac
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 1995.