Nova knjiga Aleksandra V. Miletića "Titov emisar Milovan Đilas

Bez svake sumnje, naučno veoma utemeljeno i u tematskom i idejnom smislu vrlo inspirativno, kolega Miletić prati delatnost jedne istorijske ličnosti kroz jedan od svakako najturbulentnijih perioda istorije socijalističke jugoslovenske države, preplićući je sa markantnim istorijskim događajima i gradeći na taj način specifičan ugao posmatranja ovog važnog segmenta istorijske prošlosti. […] Širok opseg istraživačkih pitanja vezanih za spoljnopolitičku delatnost Milovana Đilasa su po našem mišljenju uspešno našla naučne odgovore u rukopisu kolege Miletića. Postavljajući pred sebe veoma zahtevan zadatak da istraži i objasni delatnost Đilasa u složenom, istorijski sadržajnom i prelomnom periodu istorije spoljne politike socijalističke Jugoslavije, autor je odgovorno i profesionalno pristupio problematici usko povezanoj sa najrazličitijim istorijskim događajima, koji i danas u naučnim krugovima neretko proizvode velike debate, polemike i neslaganja. […] Rezultati istraživanja kolege Miletića, koji su prezentovani u rukopisu koji je pred nama, nesumnjivo su odgovorili zadatku i na uspešan način opisali i objasnili ulogu Milovana Đilasa u diplomatko-pregovaračkim i spoljnopolitičkim događajima u kojima je on sam igrao važnu ulogu. U tom pogledu, na Đilasovom primeru, sagledana je i važnost uloge istorijskih ličnosti u delikatnim političkim zadacima.    

Iz recenzije akademika Ljubodraga Dimića