Nova knjiga Bojana Simića: Jugoslavija i Argentina 1946–1955.

Nakon svršetka Drugog svetskog rata počinje nova etapa u odnosima između dve
države. U Jugoslaviji se konsolidovala nova vlast na čelu sa Komunističkom partijom
Jugoslavije, dok je u Argentini stvaran novi režim koji je takođe svoj oslonac tražio u
radništvu. Obe zemlje su pokušavale da nađu sopstveni pravac u posleratnom svetu koji
je sve više davao obrise novog sukoba između dve sile pobednice SAD-a i SSSR-a. Na
tom putu čekale su ih brojni problemi i dileme, teški lomovi i izazovi, kako u
unutrašnjoj tako i u spoljnoj politici.
Odluka da izaberemo hronološki okvir od 1946. do 1955. ima više opravdanja.
Početna granica izabrana je kao godina kada su ponovo uspostavljeni odnosi između
Jugoslavije i Argentine, ali i kao godina kada je Huan Peron prvi put izabran za
predsednika republike. Pored toga što analiza obuhvata period od praktično jedne cele
decenije, kao razlog za krajnju granicu istraživanja vidimo i godinu puča u Argentini,
odlazak Perona i dolazak vojne hunte, što je dovelo do nestabilnosti u zemlji i do
faktičke paralize odnosa između dve države. To je i vreme kada se, posle perioda lutanja
između dva bloka, bitno menjala jugoslovenska spoljna politika i kada se
preorijentisala na politiku nesvrstanosti.

 

sadržaj