Najnovija knjiga Dmitra Tasića u izdanju Okfsord juniversiti presa

Paramilitarism in the Balkans: the Cases of Yugoslavia, Bulgaria, and Albania, 1917–1924

Paramilitarizam na Balkanu analizira poreklo i manifestacije paravojnog nasilja u tri susedne balkanske zemlje - Jugoslaviji, Bugarskoj i Albaniji - posle Prvog svetskog rata. Pokazuje ulogu paramilitarizma u unutrašnjim i spoljnim politikama u sve tri države, fokusirajući se na glavne aktere i počinioce paravojnog nasilja, njihovo socijalno poreklo, motivacije i buduću trajektoriju njihovih karijera. Dmitar Tasić smešta region u širi evropski kontekst narastajućeg paramilitarizma koji je nastao, istovremeno, kao rezultat prvog globalnog sukoba, raspada starih carstava, stvaranje nacionalnih država i revolucija. Dok paramilitarizam u većini post-Velikog rata evropske države bile su proizvod nasilja u Prvom svetskom ratu i brutalizacije kroz koju su prošla društva pobedničkih i poraženih zemalja. Paramilitarizam na Balkanu bio je usko povezan sa već postojećim tradicijama koji potiču iz perioda oružane borbe protiv osmanske vlasti i projekata izgradnje dražava i nacija s kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka. Paravojne tradicije su bile toliko jake da su u svim narednim krizama i vojnim sukobima na Balkanu nasleđa paramilitarizma ostala živa i prisutna.


(preuzeto od Roberta Gervartha, generalnog urednika serije Veliki rat)

sadržaj knjige možete pogledati ovde.