Nova monografija - „I krst i petokraka. Ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku“

Naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Milana Živanović
objavila je u izdanju INIS-a knjigu pod nazivom „И крст и петокрака. Руски гробни
комплекси у Југославији у 20. веку“. Monografija se bavi istorijatom ruskih grobnih
kompleksa – grobalja, parcela, kosturnica, grobnica, spomenika, spomen-obeležja i
nadgrobnika Rusa na teritoriji Jugoslavije, evolucijom sećanja na preminule i
poginule Ruse, kao i upotrebom njihove smrti u političke svrhe. Zasnovana je na
građi iz srpskih i ruskih arhiva, periodici i relevantnoj domaćoj i stranoj
literaturi.

sadržaj knjige možete preuzeti ovde.