INIS u toku proglašenog vanrednog stanja (mart 2020)

Uprkos vanrednom stanju, saradnici INIS-a dežurstvima omogućavaju minimum rada u samom instututu.

Ispred zgrade saobraćaj je vidno smanjen i grad deluje pusto.

Kako su biblioteke i arhivi, glavna mesta istraživačkog rada saradnika su zatvorena i istraživači su obavešteni da rad nastave od kuće.

dr Srđan Milošević, sa ručno pravljenom maskom na licu - samostalan čovek u vandrednom stanju.

    

  Pogled iz kancelarije direktora za vreme dežurstva, dok dr Aleksandar Lukić čita stručnu literaturu u savršenom miru.