Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas

Institut za noviju istoriju Srbije vas obaveštava da je iz štampe izašao zbornik radova Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas koga je zajedno sa prof. dr Aleksandrom Ilić Rajković uredila dr Sanja Petrović Todosijević, naučna saradnica našeg Instituta. Zbornik radova Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas je prvo zajedničko izdanje Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U zbroniku Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas možete čitati radove: Aleksandre Ilić Rajković, Nataše Vujisić Živković, Ljubinke Trgovčević, Ane Stolić, Ljiljane Stankov, Jovana Miljkovića, Đurđe Maksimović, Zorana Janjetovića, Ljubinke Škodrić, Sanje Petrović Todosijević, Lade Duraković, Milice Sekulović, Srđana Miloševića, Dragomira Bondžića, Vladimira Džinovića i Ivane Đerić. U Zborniku je objavljen poslednji intervju sa, pre nekoliko dana preminulim, prof. dr Nikolom Potkonjakom (1924-2021).

 

Više o zborniku

 

 

Zbornik pod naslovom Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas koga su uredile prof. dr Aleksandra Ilić Rajković i dr Sanja Petrović Todosijević predstavlja rezultat saradnje Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastao je sa prevashodnim ciljem da se ukaže na sve faze i različite aspekte dugog i složenog procesa „ulaska“ društva u celini „u školu“, koja nije u svim vremenima vrednovana i pozicionirana na isti način ali i da skrene pažnju na posledice, sada već trajne i sistematske marginalizacije obrazovnih institucija koje imaju ključnu ulogu u procesu modernizacije i emancipacije društva. Namera urednica kao i autora i autorki tekstova koji su se našli u Zborniku je bila da pruže uvid u jedan od najsloženijih procesa drugog trajanja tj. proces borbe za moderan obrazovni sistem koji u uslovima srpskog i jugoslovenskog društva kao i u uslovima postjugoslovenskih društava traje od 19. veka do danas. Oslanjajući se ali i polazeći od onoga što je već rečeno, želja urednica je bila da na jednom mestu okupe, ne samo,  istraživače i istraživačice  koji su svojim radom vezani za različite obrazovne i naučno istraživačke institucije u Srbiji i u  regionu, već se problemima iz domena istorije obrazovanja bave u okviru različitih naučnih disciplina, u ovom slučaju: istorije, pedagogije, psihologije i muzikologije, svesne da se radi o disciplinama koje se u mnogim segmentima prepliću.  Postičući multiperspektivnost i multidisciplinarnost želele su da naglase kako se istraživanju problema iz domena obrazovanja može pristupiti sa različitih strana, iz različitih metodoloških okvira. Ovakav pristup omogućio je jasnije sagledavanje: kontinuiteti i diskontinuiteti koji su najčešće uspostavljani u periodima osmišljavanja i oživljavanja velikih školskih reformi, izgradnje različitih delova (ne)jedinstvenog obrazovnog sistema poput ustanova za predškolsko obrazovanje ali i obrazovanje odraslih, osnovne škole, srednje škole, univerziteta, sistema u celini, različitih obrazovnih praksi manje odnosno više tolerantneih i inkluzivnih među kojima je posebna pažnja poklonjena uključivanju većeg broja devojčica, devojaka i žena u obrazovni sistem, praksi koje se u kontekstu dugog trajanja mogu čitati i kao institucije poput školske obaveze i nadzora, mesta različitih nastavnih predmeta poput muzičkog obrazovanja tj. horskog pevanja u kontekstu uspostavljanja nove politike obrazovanja i vaspitanja, odnosa države prema školovanju nacionalnih manjina.