Tematski zbornici

Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја Шемјакина

одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев
Београд: Институт зановију историју Србије; Центар за Руске и Источноевропске студије "М. Јовановић" Филозофског факултета; Информатика;
Москва: Институт за словенске студије РАН; Историјски институт, 2020.
(Београд: Графо сан). - 354 стр

knjigu u elektronskom obliku možete preuzeti ovde

Традиција и трансформација: транснационална искуства југословенске историје - зборник радова. Књ. 2

Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић
Београд : Институт за новију историју Србије, 2019.
садржај

Srbija u modernizacijskim procesima XX veka

Latinka Perović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018.
reprint izdanje

садржај

Србија и Руска револуција 1917. - нове теме и изазови

Алексеј Тимофејев
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

1945. Крај или нови почетак?

Зоран Јањетовић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида, 2016.

Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 2,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2016.

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

уредник: Владан Јовановић

садржај

Историја и географија: сусрети и прожимања

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Срби и рат у Југославији 1941. године

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 1,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Tito–Viđenja i tumačenja

Olga Manojlović Pintar
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije; Arhiv Jugoslavije, 2011.
sadržaj

Ослобођење Београда 1944. зборник радова

Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија у хладном рату: прилози истраживањима

Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Браничево у историји Србије

Пожаревац-Београд, Институт за новију историју Србије - Архив Пожаревац, 2008.

1968 – четрдесет година после

Београд, Институт за новију историју Србије, 2008.

Spoljna politika Јugoslavije 1950–1961

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика. Зборник радова.

Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Uzmi pun tekst knjige.

Делиград. Од устанка ка независности 1806–1876

Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Pisati istoriju Jugoslavije. Vidjenje srpskog faktora.

 Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006. 

Uzmi pun tekst knjige.

Srbija u modernizacijskim procesima 19 i 20. veka (2), "Položaj žene kao merilo modernizacije" (naučni skup)

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1998.