Saradnici

Profesor dr Aleksej Timofejev

Viši naučni saradnik 

Vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
uža naučna oblast: OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA

Biografija i bibliografija

MA Davor Stipić

Istraživač saradnik

Biografija

MA Nemanja Radonjić

Istraživač saradnik

biografija

MA Natalija Dimić

Istraživač saradnik

MA Milana Živanović

Istraživač saradnik

Biografija

Mirjana Vujošević

Operater-daktilograf

Biografija

Vera Sivčević-Krgović

Šef računovodstva

Biografija