Saradnici

Profesor dr Aleksej Timofejev

Naučni savetnik

Vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
uža naučna oblast: OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA

Biografija i bibliografija

MA Davor Stipić

Istraživač saradnik

Biografija

Dr Nemanja Radonjić

Istraživač saradnik

biografija

Mirjana Vujašević

Operater-daktilograf

Biografija

Vera Sivčević-Krgović

Šef računovodstva

Biografija