Muslimanski logor Visoko 1992-1993.

Momčilo Mitrović 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

opis