Dr Jelena Rafailović

Naučni saradnik
Biografija:

    Datum i godina rođenja: 10.01.1984.
    Mesto rođenja: Užice.
    Školovanje: Srednja škola: 2003, Gimnazija, Užice.
    Fakultet: 2009, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju.
    Masterska teza: 2009, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za opštu savremenu istoriju: „Komparativna analiza poljoprivrede na Balkanu 1925-1939 na osnovu Statističkih godišnjaka Društva naroda“.
    Zaposlenje: 2008-2011, rukovodilac programa istorije u Istraživačkoj stanici Petnica
    2010, Institut za noviju istoriju Srbije
    Oblast interesovanja: Istorija Balkana 1918-1939, privredna i socijalna istorija, metodologija istorijskih istraživanja
    E-mail: jrafailovic@hotmail.com

Bibliografija:
Članci i studije: