Dr Aleksandar Lukić

Naučni saradni

Biografija:

    Datum i godina rođenja: 02.12.1985.
    Mesto rođenja: Beograd.
    Školovanje: Srednja škola: 2004, gimnazija „Branislav Petronijević“, Ub, odeljenje u Ljigu.
    Fakultet: 2009, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju.
    Masterska teza: 2010, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, „Osnivanje Jugoslovenske republikanske stranke 1920“.
    Zaposlenje: 2011, Institut za noviju istoriju Srbije.
    Oblast interesovanja: Istorija jugoslovenske i republikanske ideje i delovanje građanske levice u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji.
    E-mail:alukic85@gmail.com

Bibliografija:


Članci i studije:

 

  • Из ратне преписке Љубомира Стојановић - четири писма Николи Стојановићу 1917. и 1918. године, "Токови историје", бр. 3/2011, стр. 126 - 140.
  • Покушаји организовања Југословенске републиканске странке у ужичком крају 1920. године, "Историјска баштина, часопис за историографију и архивистику", бр. 21, Ужице 2012, стр. 135 - 148.
  • Оснивање Југословенске републиканске странке 1920. и односи у југословенској републиканској емиграцији у Сједињеним америчким државама/Чикагу, "Токови историје", бр. 3/2012