Штампа

Др Мирослав Перишић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 04.12.1959.
 • Место рођења: Уб.
 • Школовање: Средња школа: 1978, Гимназија, Ваљево.
 • Факултет: 1984, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Магистарска теза: 1995, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Културни живот Ваљева крајем XИX и почетком XX века".
 • Докторска теза: 2006, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958".
 • Запослење: 1985-1988, Кустос у Народном музеју у Ваљеву.
 • 1988-1997, Уредник за историографију у Војноиздавачком и новинском центру у Београду.
 • 1997, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја града и градјанског живота у Србији и проблем елита у XИX и XX веку.

Библиографија:
Монографије:

 • Прота Матеја Ненадовић – живот и рад, Ваљево 1984, стр. 104.
 • Историја српског војног санитета. Наше санитетско искуство, (приредјивач са М. Јовановићем), Београд 1992, стр. 1152.
 • Ваљево, град у Србији крајем 19. века, Београд-Ваљево 1998, стр. 373.
 • Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001, (коаутор), Београд 2002, стр. 366.
 • Либерали и либерализам у Србији 19. века, Центар за либерална истраживања, Београд 2004, 285.
 • Од Стаљина ка Сартру, Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, Београд, 2008.


Зборници грађе:

 • Живети у Београду 1837-1841. Документа Управе Града Београда, Књига 1, (коауторство: М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М. Перишић, М. Јовановић). Историјски архив Београда, Београд 2003, 530. (Аутор Предговора и поглавља „Култура“ од стр. 315-401).
 • Живети у Београду 1842-1850. Документа Управе Града Београда, Књига 2, (коауторство: М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М.Перишић, М. Јовановић), Историјски архив Београда, Београд 2004, 640.(Аутор Предговора и поглавља „Култура“ од стр. 413-491.
 • Живети у Београду 1850-1867. Документа Управе града Београда, књига 3, (коауторство: М. Ристовић, Д. Стојановић, П. Марковић, М.Перишић, М. Јовановић), Историјски архив Београда,Београд 2005, 650. (Аутор Предговора и поглавља „Култура“ од стр. 361-489)
 • ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У ТРСТУ 1884-1914. ЦОНСОЛАТО ГЕНЕРАЛЕ ДЕЛ РЕГНО ДИ СЕРБИА А ТРИЕСТЕ 1884-1914, Зборник докумената, Серија Историја српске дипломатије – документа књига 1, (М.Перишић, С. Рајак, Ј. Рељић), Архив Србије, Београд 2009, 631.
 • ИДЕЈОМ И ЖИВОТОМ.THROUGH LIFE AND THOUGHT, Заоставштина др Зорана Ђинђића - Каталог изложбе (Аутори изложбе и каталога: М. Перишић, А. Столић, С. Угричић), Архив Србије, Историјски музеј Србије, Народна библиотека Србије, Београд 2009, 87.
 • Живети у Београду 1890-1940. Документа Управе Града Београда, књига 6, (М. Ристовић, Д. Стојановић, М. Јовановић, М. Перишић, Г. Милорадовић), Историјски архив Београда, Београд 2007, 705. (Коаутор Предговора и приређивач поглавља ''Култура'', стр. 387-466)
 • Моћ документа. Предговор у каталогу изложбе: ''Депо Архива Србије – нова сазнања'', Архив Србије, Београд 2008, 5-9.

Чланци и студије:

 • "Модернизација Србије у другој половини 19. века – измедју државних прописа и друштвене стварности", Токови историје, 1-2/1994, стр. 19-35.
 • "Жена у друштвеном животу града у Србији крајем 19. века", Србија у модернизацијским процесима XIX и XX века, 2, Београд 1998, стр. 211-218.
 • "Град и грађанин у Србији крајем XIX века", Историјски записи, Историјски институт Републике Црне горе, Подгорица, 3-4/1998, стр. 107-129.
 • "Историчар и заводјавање историографског дела о епохи", Историчар и савремена епоха, Историјски институт Републике Црне Горе, Подгорица 1997, стр. 121-131.
 • "Градски живот у Србији крајем 19. века", у: Дијалог повјесничара-историчара, Фриедрицх Науман Стифтунг, Загреб 2000, стр. 99-116.
 • "Југословенски студенти стипендисти на европским универзитетима 1945-1948 – совјетско и француско искуство", Дијалог повјесничара-историчара, 3, Загреб 2001, стр. 221-236.
 • "Партија и нови идентитет југословенске интелигенције", Дијалог повјесничара-историчара, 4, Загреб 2001, стр. 187-195.
 • "Просветна политика – вид трагања за новим идентитетом југословенског друштва (1945-1953)", у: Дијалог повјесничара-историчара, 5, Загреб 2002, 353-362.
 • "Formation Yugoslav Inteleectuals an european Universitas 1945-1958", in La communication dans le processus historique en faveur da la paix – le cas du Sud-est europeen, Bulletin, 32-34, Association Intrenacionale d Etudes du Sud-Est Europeen, Bucarest 2004, p. 140-144.
 • "Сукобљене перцепције: Поглед југословенских студената стипендиста у СССР-у на совјетску стварност 1945-1948", у: Велике силе и мале државе у Хладном рату 1945-1955. Случај Југославије, Београд 2005, 75-84.
 • "Дијалог политике, живота и историје", Поговор у књизи Душана Михајловића Повленске магле и видици 1-2, НЕА, Београд 2005, 647-678.
 • "Схватање прошлости у политичким погледима либерала у Србији 19. века", у: Дијалог повјесничара/историчара 9, Загреб 2005, 101-113.
 • "Живети у Београду 1868-1878. Документа Управе града Београда, књига 3. (М.Ристовић, Д.Стојановић, М.Перишић, М.Јовановић, Г.Милорадовић)", Историјски архив Београда, стр. 574. (Аутор Предговора и поглавља "Култура", стр. 319-431.
 • "Милан Трипковић – историчар" (М.Перишић, Љ.Димић)", Ваљевска гимназија, Библиотека "Професори Ваљевске гимназије", књига 4, 80.
 • "Послератни Праг – слика за поређење. Југословенски студенти – стипендисти од 1945. до објављивања резолуције ИБ", Токови историје 1-2/2006, стр. 82-112.
 • "Чехословачка јавност и Резолуција ИБ-а 1948", Историја 20. века 1-2/2006, 103-124.
 • Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949. године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе, Богословље. Часопис Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 1 (2006), Београд 2007, 170 – 176
 • Свест о другачијем: Југословенски студенти у Француској 1945 – 1950. Између изазова Париза и верности партији, Токови историје 4/2006, 100 – 123.
 • Велики заокрет 1950: Југославија у трагању за властитим путем. Култура – ослонац, претходница и саставни део политике, Писати историју Југославије. Виђење српског фактора, Београд 2007, 237 – 282.