Milana Živanović, PhD

Milana Živanović, PhD

Research Associate

Biography

 

Date of birth: 21 November 1991
Education:
2006–2010: 4th Gymnasium, Belgrade; 2010–2014: BA studies in at the Department of history, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; 2014–2015: MA studies at the Department of history, Faculty of Philosophy, University of Belgrade; 2015-2019: PhD studies at the Department of history, Faculty of Philosophy, University of Belgrade. 
Master's thesis: The paradigms shift: from anticommunism to pragmatism – Soviet-Yugoslav relations 1939-1941
Doctoral thesis:
Russian funeral complexes in Serbia in the 20th century
Employment:
June 2018–September 2019: scholarship holder at the Institute for Recent History of Serbia; Since November 2019: Research Associate at the Institute for Recent History of Serbia.
Field of interest:
Russian-Serbian / Soviet-Yugoslav relations in the 20th century, Russian funeral complexes in Serbia in the 20th century
E-mail:
milana.zivanovic@yahoo.com

Books:

 • "Бережно храня следы: русские змигранты в Великой Кикинде и монахини монастыря Хопово/Брижљиво чувајући трагове: руски емигранти у Великој Кикинди и монахиње манастира Хопово", Москва 2016, 226 c.
 • "И крст и петокрака. Руски гробни комплекси у Југославији у 20. веку", Београд 2020, 567 с.

Collections of documents:

 • Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи, приредили А. Тимофејев, М. Живановић, Београд 2018, 527 c.


Articles:

 • „Гробни комплекси руских војника погинулих током Првог светског рата на територији Србије“, Војноисторијски гласник, посебно издање 2019, стр. 273-300.
 • „Чемодан русского беженца: горсть родной земли, книги, иконы“, Столетие двух эмиграций. 1919-2019. Сборник статей, отв. ред. А. Ю. Тимофеев, Москва; Белград 2019, стр. 163-178.
 • „Молот в руках красных: судьба Русского дома после 1944 года“, Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 9/2019, стр. 355-371.
 • „Политика сећања у Југославији на ослободилачке операције 1944. и улогу Црвене армије“, Токови историје 2/2020, стр. 139-160.
 • „Смрт и погреб руског посланика у Београду Николаја Хенриковича Хартвига 1914. године“, Русија и Србија на прелому векова. Српске теме Андреја Шемјакина, ур. А. Тимофејев, Београд; Москва 2020, стр. 247-261.
 • „Успомене на цара Николаја II код Срба уочи и после Првог  светског рата (први део)“, Историјске свеске 16/2015, стр. 32-39.
 •  „Успомене на цара Николаја II код Срба уочи и после Првог светског рата (други део)“, Историјске свеске 17/2015, стр. 33-38.
 • „Совјетски филмови на биоскопским репертоарима у Краљевини СХС/Краљевини Југославији“, Токови историје 1/2016, стр. 115-141.
 • A. Timofeev, M. Živanović, „Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912-1913. Could Report Authors and their Principals be Objective?”, Токови историје 3/2016, p. 43-70.
 •  „Слика последњег руског цара код Срба у 20. веку“, Србија и руска револуција 1917.  Нове теме и изазови. Тематски зборник радова, ур. А. Тимофејев, Београд 2017, стр. 259-282.
 • „Приют Российского Общества Красного Креста для престарелых, инвалидов и нетрудоспособных в городе Велика-Кикинда“, Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 7/2017, с. 61-88.
 •  „Смерть на чужбине: Сербия как последний приют русских беженцев“, 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья. Международная научно-просветительская конференция Москва, 26-28 октября 2017 года, сос. М. Ю. Сорокина, Москва 2017, с. 643-665.
 • „Сећање на ратно савезништво 1944. – совјетски гробни комплекси у срезу Кикинда и застава Кикинде у Москви“, Attendite. Гласник Историјског архива у Кикинди 14/2018, стр. 199-212.
 • „Улога команде Црвене армије у подизању гробних места совјетских војника у Србији“, Токови историје 1/2019, стр. 85-110.