Огњен Томић

    Датум и година рођења: 29. 10. 1995.
    Место рођења: Београд.
    Школовање: Средња школа: 2010-2014. XII Београдска гимназија
    Факултет: 2014-2018. основне академске студије на Одељењу за историју Филозофског факултет Универзитета у Београду; просечна оцена: 9,74; ментор: проф. др Дубравка Стојановић; тема: Отмица и убиство Алда Мора у листу италијанске комунистичке партије L'Unita.
    Мастер теза: 2018-2019 мастер академске студије на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду; просечна оцеан 10,0; ментор: проф. др Дубравка Стојановић; тема: Слика Другог у југословенској и италијанској дневној штампи (1918-1975)  
    Докторска теза: докторанд од октобра 2019. уписане докторске студије историје на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду; ментор: проф. др Дубравка Стојановић тема(радни назив): Упоредна анализа југословенско-италијанске привреде и привредне сарадње, 1964-1975
    Ангажовање: Од јуна 2020. ангажован у Институту за новију историју Србије као стипендиста Министарства просвете и науке, у звању истраживач-приправник.
    Област интересовања: југословенско-италијански односи у 20. веку, економска историја 20.века, Хладни рат у Европи, економска политика Југославије, економска политика Италије.
    е-мејл: omtomic@gmail.com