МА Наталија Димић

 истраживач сарадник

 • Датум и година рођења: 17. 10. 1991.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2006-2010. Филолошка гимназија у Београду
 • Факултет: 2010-2014. основне академске студије на Одељењу за историју Филозофског факултет Универзитета у Београду; просечна оцена: 9,87;  тема: "Писање источнонемачке штампе о Југославији 1957. године (Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Neue Zeit)"
 • Мастер теза: 2015. Одељење за историју Филозофског факултета Универзитета у Београд; тема: "Западнонемачка левица и Југославија 1948-1953. године. Између идеологије и прагматизма"
 • Докторска теза: Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
 • Запослење: Од маја 2019. запослена у Институту за новију историју Србије у звању истраживач сарадник
 • Област интересовања: југословенско-немачки односи у 20. веку, Југославија у Хладном рату, спољна политика СФРЈ.
 • е-мејл: natalija.dimic@inis.bg.ac.rs ; natalijadimic@gmail.com

Библиографија:


Чланци:


 •  „Connecting Trade and Politics: Negotiations on the Release of the German Prisoners of War in Yugoslavia and the First West German-Yugoslav Trade Agreement of 1949/1950“, u: Istorija 20. veka 2/2021, 333-352
 •  „Обрачун са титоистима у Совјетској окупационој зони Немачке: Случај Леонард“, Токови историје 1/2021, 133–164. DOI: 10.31212/tokovi.2021.1.dim.133-164 
 •  „На обнови Југославије радимо за Немачку: немачки заробљеници, антифашисти, пропагандисти“, Токови историје 2/2020, 75–105. DOI 10.31212/tokovi.2020.2.dim.75-105
 •   “In Search of an Authentic Position: The First Phase of Political and Ideological Cooperation between Yugoslavia and the West European Left, 1948–1953”, Acta Histriae, Vol. 27, No. 1, (2019), pp. 55-74
 •  “Achievements and Limitations of Yugoslavia’s Policy in Angola during 1960s and 1970s”, Afriche e orienti: rivista di studi ai confine tra africa mediterraneo e medio oriente, anno XIX, numero 3/2017, 9-30
 • „Vili Brant, Jugoslavija i jugoslovensko-sovjetski sukob: Nastajanje nove istočne politike?“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва. Тематски зборник радова (Ниш: Универзитет у Нишу 2017) [УДК: 929:32 Брант В.; 94(497.1:430)]
 •  „Slika Jugoslavije u istocnonemačkoj štampi 1957. godine“, Istorija 20. veka, 2/2, 2015, 131-150. [UDK 94:327(497.1:430.2);1957;(093.2) 341.7(497.1:430.2);1950/1957;(093.2)]Хронологије/библиографије:

 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 3, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2016) [ISBN 978-963-12-7940-5]
 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 4, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-660-8]
 • Assistant editor: The History of the Soviet Bloc 1945– 1991: A Chronology, Part 5, Csaba Bekes
 • (ed), (Budapest: Cold War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-661-5]
 • Assistant editor: Bibliography of New Cold War History, Csaba Bekes (ed), (Budapest: Cold
 • War History Research Center, 2017) [ISBN 978-963-503-659-2]


Приређени извори:

 • Историјски коментари у: Милош Црњански, Политички чланци 1919-1939, приредио Часлав Николић (Београд: Задужбина Милоша Црњанског/Catena mundi, 2017)