Др Владан Јовановић

виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 30.11.1968.
 • Место рођења: Јагодина.
 • Е-маил: vladanjovanovicc@gmail.com
 • Школовање: Средња школа: 1987, Гимназија, Јагодина.
 • Факултет: 1995, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2000, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југословенска држава и Јужна Србија 1918-1929".
 • Докторска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Вардарска бановина. 1929-1941".
 • Запослење: 1995, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Државна политика Краљевине СХС/Југославије на просторима Македоније, Косова, Метохије и Санџака; историја друштва на југу и проблеми његове модернизације; македонски национални идентитет у југословенској држави.

Одабрана библиографија:

Монографије:

 • Slike jedne neuspele integracije: Kosovo, Makedonija, Srbija, Jugoslavija, Fabrika knjiga i Peščanik, Beograd 2014, 238 str. (ISBN 978-86-7718-141-3, COBISS-SR.ID 209602572)
 • Vardarska banovina 1929-1941, INIS, Beograd 2011, 522 str. (ISBN 978-86-7005-091-4, COBISS-SR.ID 184448012)
 • Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918-1929 (Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), INIS, Beograd 2002, 404 str. (ISBN 86-7005-036-6)

Радови у часописима, тематским зборницима и монографијама:

 • “Land reform and Serbian colonization. Belgrade`s problems in interwar Kosovo and Macedonia“, East Central Europe, vol. 42, issue 1 (2015), Leiden: Koninklijke Brill, NV, 2015, 87-103.
 • “O istorijskim i sociološkim determinantama (pseudo)modernizacije Srbije“, Tradicija i transformacija. Političke i društvene promene u Srbiji i Jugoslaviji u 20. veku, knj. 1, INIS, Beograd 2015, 47-75.
 • “Krivična dela na području Apelacionog suda u Skoplju i njihovo procesuiranje 1929-1941“, Tokovi istorije, 1/2015, Beograd 2015, 71-84.
 • „`Rekonkvista Stare Srbije`: o kontinuitetu teritorijalne i demografske politike na Kosovu“, Aleksandar Pavlović et al. (ur.), Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, KPZ Beton, Beograd 2015, 95-113.
 • „Serbia and the Symbolic (Re)Construction of the Nation”, in: Pal Kolsto (Ed.), Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe, Ashgate Publishing Ltd, 2014, 87-114.
 • “Consolidation of Common Identity: The Sokol Movement in Interwar Yugoslavia”, Balkanistic Forum, no. 2/2013, South-Western University “Neophit Rilski”, Blagoevgrad 2013, 44-55.
 • “Filozofski fakultet u Skoplju - (ne)dobrovoljno stjecište jugoslavenske međuratne inteligencije”: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, Slavonski Brod-Zagreb 2013, 205-214.
 • „Serbia dhe (ri) formimi simbolik i kombit“, in: Vjollca Krasniqi (ed.), Kombformimi simbolik në Evropën Juglindore, Qendra për Hulumtime dhe Politikë Gjinore, Prishtinë 2013, 145-188.
 • “Negovanje dekretiranog pamćenja: nacionalne proslave i jubileji u Vardarskoj banovini“, Tokovi istorije, 3/2013, 93-108.
 • “Jugoslovensko-turski demografski aranžmani do sredine pedesetih godina 20. veka“: Turska - regionalna sila?, uredili Miša Đurković, Aleksandar Raković, Institut za evropske studije, Beograd 2013, 205-215.
 • „Balkanske političke prilike i aprilski slom Vardarske banovine“, Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. godine, ured. D. Aleksić, Beograd 2013, 288-311.
 • “Srpski književni glasnik o jugoslovensko-bugarskim odnosima 1920-1930”, Istorija 20. veka, br. 1/2012, Beograd 2012, 27-42.
 • „Demografske odlike Vardarske banovine i problemi samoidentifikacije“, Etnoantropološki problemi, br. 2 (god. 7), Beograd 2012, 563-584.
 • “Kulturno-prosvetna misija Radoslava Grujića u Skoplju (1920-1937)”, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 84, Novi Sad 2012, 143-154.
 • „`Prosveta - najbrži tvorac nacije`: Filozofski fakultet u Skoplju 1920-1941“, Tokovi istorije, br. 2/2011, Beograd 2012, 23-41.
 • „Prilike u Trećoj armijskoj oblasti od uvođenja Šestojanuarske diktature do Aprilskog rata“, Vojnoistorijski glasnik, br. 2/2012, Beograd 2013, 46-64.
 • „Priprema plana za iseljavanje jugoslovenskih muslimana u Tursku 1935. godine“, Novopazarski zbornik, br. 34, Novi Pazar 2011, 213-226.
 • “Ein unvermeidlicher Geschmack von Politik: Jugoslawischer Fußball zwischen zwei Weltkrigen”, in: Fussball zwischen den Kriegen: Europa 1918–1939, ed. by Christian Koller/Fabian Brändle, Gechichte des Fußballs Bd. 5, 2010 (Münster-Vienna: LIT Verlag, 2010), 281-298 (koautorstvo sa Nenadom Antonijevićem).
 • „Pseudo-European View among the Ruins of Orient: City of Skopje in Yugoslav National Policy 1918-1941“, EthnoAnthropoZoom. Journal of the Institute of Ethnology and Anthropology, No. 6, Skopje 2009, 115-139.
 • „Suzbijanje kačaka na Kosovu i Metohiji 1912-1929“, Vojnoistorijski glasnik, br. 1/2009, Beograd 2009, 32-55.
 • „Makedonski opijum: o finansijskim i političkim razmerama fenomena (1918-1941)“, Godišnjak za društvenu istoriju, sv. 3, Beograd 2009, 69-79.
 • „Prirodni resursi i njihova eksploatacija – primer Vardarske banovine“, Arhiv, br. 1-2, Beograd 2009, 59-74.
 • „Vardarska banovina: društveno-politička skica“, Istorija 20. veka, br. 2/2009, Beograd 2009, 57-72.
 • „In Search of Homeland? Muslim Migration from Yugoslavia to Turkey, 1918-1941“, Tokovi istorije, br. 1-2/2008, Beograd 2008, 56-67.
 • “Sport as an Instrument of Yugoslav National Policy in Macedonia 1918-41”: Sport zwischen Ost und West. Beiträge zur Sportgeschichte Osteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, Einzel veröffentlichungen des DHI Warschau, Bd. 16, Fibre Verlag, Osnabrück 2007, 205-219.
 • “Iseljavanje muslimana iz Vardarske banovine: između stihije i državne akcije”, Pisati istoriju Jugoslavije: viđenje srpskog faktora, Beograd 2007, 79-99.
 • “Poljoprivreda Južne Srbije u jugoslovenskim okvirima 1918-1929“, Srbi i Jugoslavija: država, društvo, politika, Zbornik radova, priredio M. Isić, INIS, Beograd 2007, 163-180.
 • „Istorijsko, svakodnevno i privatno na prostoru Vardarske banovine“, Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, priredio Milan Ristović, Clio, Beograd 2007, 543-578.
 • „Gubici jugoslovenske žandarmerije u sukobima sa kačacima i komitama 1918-1934“, Tokovi istorije, br. 1-2/2007, Beograd 2007, 9-19.
 • “Druga strana mita o ‘srpskim nacionalnim radnicima’ u Makedoniji”: Korupcija i razvoj moderne srpske države, Centar za menadžment, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd 2006, 113-120.
 • „Tokovi i ishod međuratne kolonizacije Makedonije, Kosova i Metohije“, Tokovi istorije, br. 3/2006, Beograd 2006, 25-44.
 • „Interministerijalna konferencija Kraljevine Jugoslavije o iseljenju `neslovenskog elementa` u Tursku (1935)”, Prilozi, br. 35, Sarajevo 2006, 105-124.
 • “Članovi porodice Desnica u jugoslovenskim enciklopedijama i leksikonima”, Dijalog povjesničara-istoričara, knj. 9, priredili Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, Friedrich Naumann Stiftung, Zagreb 2005, 243-257.
 • “Društveni okvir urbanizacije Skoplja 1918-1930”, Godišnjak za društvenu istoriju, sv. 1-3/2002, Beograd 2004, 99-122.
 • “Žandarmerija Kraljevine SHS u ’novooslobođenim oblastima’ 1918-1929”, Vojnoistorijski glasnik, br. 1-2/2002, Beograd 2002, 37-54.
 • “Saobraćajna modernizacija juga Kraljevine SHS (1918-1929)”, Istorija 20. veka, br. 1/2002, Beograd 2002, 61-79.
 • “Kontroverze ‘Ćirko-paše’. Prilog za biografiju radikalskog prvaka Jovana M. Ćirkovića (1871-1927)”, Tokovi istorije, br. 3-4/2000, Beograd 2001, 95-106.