Др Сања Петровић Тодосијевић

научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 07.07.1977.
 • Место рођења: Шабац.
 • Школовање: Средња школа: 1996, Гимназија, Шабац.
 • Факултет: 2003, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју, Делатност УНИЦЕФ-а у Федеративној Народној Републици Југославији 1947 – 1954.
 • Запослење: 2003 – 2004, професор историје
 • 2007, Институт за новију историју Србије
 • Област интересовања: историја детињства; историја школства; историја приватног живота; историја српског и југословенског друштва у периоду после Другог светског рата
 • Е-маил: uransp@gmail.com

Библиографија:
Монографије:

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у Федеративној Народној Републици Југославији. 1947-1954, Београд 2008.

Чланци и студије:

 • Сања Петровић, „Други живот. Европски утицаји на процес модернизације свакодневног живота Шапца у периоду између два светска рата“, у: Годишњак за друштвену историју, 1-3, Београд 2002, 123-147.
 • Сања Петровић Тодосијевић, „Треба да знате, драга дјецо, да ми одозго водимо бригу о вама и вашим потребама: Анализа рада установа за бригу о мајкама и деци на примеру рада јаслица у ФНРЈ“ , у: Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века 4, Жене и деца, Београд 2006, 176-188.
 • Шта могу да мислим. Бог га дао, Бог га узео: Здравствено просвећивање народа као део борбе за смањење смртности деце у ФНРЈ , у: Историја 20. века, 2, Институт за савремену историју, Београд 2005, 101-112.
 • Правилното настаняване и организацията на колективния живот или осигуряването на немските деца останали без родителски грижи във ФНРЮ /1946-1950/ , у: Тероризъм, интелектуализъм, балкански безпокойства, Международният университетски сминар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград 2005, 116-133. (тематско издање часописа Балканистичен форум)
 • Анализа рада установа за бригу о мајкама и деци на примеру рада јаслица у ФНРЈ , у: Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, Жене и деца, 4; Хелсиншке свеске, 23, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд 2006, 176-187.
 • Збрињавање деце немачке народности без родитељског старања у ФНРЈ 1946-1950., у: Србија ( Југославија ) 1945-2005; покрети, идеологије, пракса, Београд 2006,157-171. (зборник радова са медјународног скупа)
 • Дистрибуција УНИЦЕФ-ове помоћи у ФНРЈ, у: Токови историје, 4, Институт за новију историју Србије, Београд 2006, 200-220.
 • Нова осећајност. Институционализација бриге о деци на примеру рада јаслица у Федеративној Народној Републици Југославији, у: Историја медицине, фармације и народне медицине, Институт за савремену историју, Историјски архив Тимочка Крајина, Београд – Зајечар 2007, 169-180.
 • Шегрти у школи живота или чекачи у животној чекаоници. Детињство у Федеративној Народној Републици Југославији, у: Ревизија прошлости на просторима бивше Југославије, Институт за историју, Сарајево 2007, 235-253. (зборник радова са медјународног скупа)
 • За безимене и болесне. Спроводјење УНИЦЕФ-овог Програма борбе против туберкулозе у социјалистичкој Југославији 1948-1958., у: Антропологиа, Истраживачка станица Петница, Ваљево 2007, 297-304. (зборник радова Друштвеног одељења Истраживачке станице Петница)
 • На трагу безбрижности под плаштом безимености. Деца и детињство између трајног и новог, у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Цлио, Београд 2007, 207-237.
 • Other Life. European Influence on the Process of Modernisation of Everyday Life in Šabac between the Two World Wars, u: Abstracts. 3rd Conference Uban Life and Culture in Southeastern Europe, May 26 – 29, 2005. Belgrade, Serbia and Montenegro; conference organizers Intrnational, School of Philosophy, University of Belgrade, International Association for Southeast European Anthropology, Beograd 2005, 111-112.
 • (Дис)континуитет без преседана-здравствена политика југословенске државе у првој половини 20.века, Токови историје 3/2007.
 • У сенци гвоздене завесе. Југословенско искуство са УНИЦЕФ-ом“, у: Спољна политика Југославије 1950-1961, Београд, 2008., стр. 416-436.
 • „(Не)успешна акција. Спровођење УНИЦЕФ-овог Програма борбе против туберкулозе у социјалистичкој Југославији 1948-1958.”, у: Трет македонски конгрес за историја на медицината со мегународно учество. Зборник на трудови, Штип, 5-7 јуни 2008, Штип, 2008., стр. 403-415.
 • „Продор у историјско. Упоредо читање Томаса Мана и Андреја Митровића“, у: Токови историје, 1-2, Београд, 2008, стр. 258-267
 • „Auf den Buchstaben, auf den Buchstaben...“, у: 60. година Малог позоришта „Душко Радовић“. Боље правити добра и лепа дугмета него лоше бродове, Београд 2009, стр. 11-34.
 • „Платнени град југословенских избеглица, Yугослав Рефугее Цамп, Ел Схатт М. Е. Ф. Егyпт 1944-1946“, у: Токови историје, 3-4, Београд 2008, стр. 117-140.
 • „Људи бјежите, ауто је сигурно опет стигао да некога хапсе. Анализа провођења УНИЦЕФ-овог Програма аутомобила и других пријевозних средстава у ФНРЈ 1948. – 1954”, у: Часопис за сувремену повјест, 1, Загреб 2009, стр. 93-108.
 • „Југословенски избеглички логор Ел Шат, Египат 1944-1946. Потреба и(ли) потврда“, у: Војно-историјски гласник, 1, Београд 2008, стр. 217-224.
 • Grigorije Babović, Letopis Šapca 1933-1944, Beograd-Šabac, 2010, str. 232. (priredila i napisala uvodnu studiju Sanja Petrović Todosijević)
 • Sanja Petrović Todosijević, „Nacionalno vreme. Okvir za samopercepciju građana Republike Srbije“, u: Dubravka Stojanović, Radina Vučetić, Sanja Petrović Todosijević, Olga Manojlović Pintar, Radmila Radić, Novosti iz prošlosti. Znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije, Beograd, 2010, str. 61-82.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Konstruktivno vaspitanje najmlađih pripadnika jugoslovenske zajednice. Sovjetski model na tragu poznavanja naše sopstvene stvarnosti“, u: Oslobođenje Beograda 1944. godine, Beograd, 2010, str. 382-392.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Državne inicijative i identitet: albanske osnovne škole u Makedoniji (1944-1948)“, u: Makedonskiot identitet niz istorijata, Skoplje, 2010, str. 577-584.
 • Sanja Petrović Todosijević, „Na putu. Repatrijacija dece, pripadnika nemačke nacionalne manjine u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata (1948-1956)“, u: Tokovi istorije, 3, Beograd 2012, str. 190-225.
 • Сања Петровић Тодосијевић, „У сваком Бугарину имали смо оца, а у Бугарки мајку. Југословенска деца у Бугарској 1945. године“, Токови историје, 3, Београд, 2013, стр. 173-206.
 • Милан Кољанин, Олга Манојловић Пинтар, Радмила Радић, Сања Петровић Тодосијевић, Зорица Ивановић, Последње одредиште Аушвиц (каталог изложбе), Историјски музеј Србије, Београд, 2015, стр. 123.
 • Сања Петровић Тодосијевић, „Произвођење хероја. Школовање југословенских дечака у суворовским војним школама у СССР-у 1945-1954“, Традиција и трансформација историјско наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку, Институт за новију историју Србије, Београд, 2015, стр.