Др Петар Драгишић

виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 29. 05.1975.
 • Место рођења: Бор.
 • Е-маил: petardragisic@hotmail.com
 • Школовање: Средња школа: 1994, Земунска I гимназија
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју.
 • Магистарска теза: 2003, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју, "Југословенско-бугарски односи. 1944-1949.
 • Докторска теза: 2008, Универзитет у Бечу (Аустрија), Институт за Источноевропску историју, "Аустријскојугословенски односи 1945-1955" .
 • Запослење: 2000, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Односи балканских народа после Другог светског рата.

Библиографија:
Монографије:

 • Југословенско-бугарски односи 1944-1949, Београд 2007.

Чланци и студије:

 • "Енглеско-америчко-југословенски клуб у Београду 1930-1941", Годисњак за друствену историју, 1, 2000, стр. 71-90.
 • "Известај о посети групе Американаца Југославији 1954. године", Историја 20. века, 2, 2000, стр. 149-155.
 • "Југословенска омладина на Светском омладинском фестивалу у Москви 1957. године", Токови историје, 3-4, 2000, стр.63-77.
 • "Напред – лист југословенских емиграната у Бугарској", Токови историје 3-4/2005, 125-143.
 • Два аустријска документа о ситуацији о Југославији 1950-1955, у: Токови историје 1-2 (2007), 274-279.
 • „Сербиа анд Еуропеан Унион. А Виеw фром Брусселс“, Л‛Еуропе ен форматион, бр. 349-350, 2008, стр. 147-157
 • „Југословенски економски мигранти у Аустрији од почетка 60-тих година до распада Југославије“, Токови историје, 1-2, 2009, 55-64.
 • „Немачки и аустријски мемоари о кризама и ратовима на простору бивше Југославије деведесетих година 20. Века“, Историја 20. века, 2, 2009, 171-178.