Др Наташа Милићевић

научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 17.05.1971.
 • Место рођења: Ивањица.
 • Школовање: Средња школа: 1990, Средња педагошка школа, Ужице.
 • Факултет: 1998, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југословенска власт и српско грађанство 1944.-1950.".
 • Запослење: 1998, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја српског друштва после Другог светског рата.

Библиографија:

Монографије:

 • Југословенска власт и српско грађанство 1944-1950, Београд 2009, стр. 645.
 • Свакодневни живот под окупацијом 1941-1944. Искуство једног Београђанина, Београд 2011, стр. 894 (коприређивач са Душаном Никодијевићем)

Чланци и студије:

 • “Констатин Фотић- Дипломата од каријере,’’ Историја 20. века, бр. 1, Београд 1998, стр. 143-162.
 • “Упоредна анализа радова Института за новејшо згодовино и Института за новију историју Србије”, Токови историје, бр. 1-2, Београд 2000, стр. 111-128.
 • “О српском грађанству (1945-1950) у мемоаристици с краја 20. века”, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2001, стр. 111-127 (објављено 2002)
 • “Локална историографија у Зборнику Народног музеја у Чачку,” Токови историје бр. 1-4, Београд 2001 стр. 87-105 (објављено 2002)
 • “Хисториограпхy ин Сербиа. Девелопментс синце 1989,” У: Улф Бруннбауер (ед.), (Ре) Wритинг Хисторy. Хисториограпхy ин Соутхеаст Еуропе афтер Социјалисм, Лит Верлаг Мунстер 2004, Студиес он Соутх Еаст Еуропе вол. 4, Едитед бy Проф. Др. Карл Касер (Грац),(коаутор са П.Ј. Марковићем и М. Ковићем); стр. 277-316
 • "Изгон реакције"; принудно исељавање грађанских слојева из Београда 1946-1949" у: Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 (случај Југославије)-Греат Поwерс анд смалл цоунтриес ин цолд wор 1945-1955 (иссуе оф еx-Yугославиа); Београд, 2005, стр. 275-286
 • "Хладни рат у научној историографској периодици" у: Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 (случај Југославије)-Греат Поwерс анд смалл цоунтриес ин цолд wор 1945-1955 (иссуе оф еx-Yугославиа); Београд, 2005, стр. 373-380
 • "Отпор српског грађанства "новој власти" 1944-1950", Историја 20 века, бр.2/2004, стр. 63-96
 • "Обрачун власти са "буржујском децом": губитак права на школовање (1945-1950)", Токови историје, бр. 3-4/2005, стр. 143-159
 • "Армнстрог Д. Чарлс" у: Српски биографски лексикон 1, (А-Б), Нови Сад 2004, стр. 259-260
 • "Тхе хисторицал девелопмент оф тхе Сербиан цивиц цоммунитy унтилл 1944/45"у: "Урбан лифе анд Цултуре ин Саутхеастеран Еуропе", 26-29. мај 2005, Сцхоол оф Пхилосопхy, Уневерситy оф Белграде, Интернационал Ассоциатион фор Соутхеаст Еуропеан Антропологy 3рд Цонференце, стр. 99
 • "Српско грађанство и питање ратне добити 1946. године. Писмо београдских трговаца министру финансија Сретену Жујовићу," Историја 20. века, бр. 2/2006, стр. 123-146
 • "Обрачун власти са ,буржујском децом': губитак права на школовање (1945-1950)", Токови историје, 3-4/2005, стр. 143-159.
 • "Грађански орман за књиге". Културно наслеђе и обликовање новог идентитета српског друштва 1944-1950, Токови историје 3/2006, 122-140.
 • "Реторзија и репресија 1944-1945. Случај Србије", у: Писати историју Југославије: виђење српског факора, (уред. М. Бјелајац) Београд 2007, стр. 321-351.
 • "Сербиан Хисториограпхy ин тхе Тиме оф Трансицион: А Струггле фор Легитимацy", Историја 20. века, 1/2007, Београд 2007, стр. 145-166. (коауторство са П. Марковићем).
 • "Приватни живот грађанске породице после 1945." у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку (уредник М. Ристовић), Клио, Београд 2007, стр. 444-475.
 • "Истина је негде другде: Друштво и српска историографија на крају 20. века," Споменица бр. 6/2007, Историјског архива Срема, Сремска Митровица 2007, стр. 151-182.
 • Комунистичка стратегија према српској интелигенцији 1944-1950, у:Србија и Југославија: држава, друштво и политика, (уредник М. Исић), Београд 2007, стр. 293.-311.
 • Стварање нове традиције:Празници и прославе у Србији 1944-1950, Токови историје 4/2007
 • "Хронологија важних догађаја 1968", у: Хиљаду девесто шездесет осма; 1968-четрдесет година после=1968 Фоуртy Yеарс Латер, зборник радова (главни и одговорни уред. Р. Радић), Београд 2008, стр. 657-678.
 • „Југословенско-амерички односи у предвечерје Другог светског рата“, Војноисторијски гласник 2/2008, Београд 2008, стр. 130-148.
 • „Један рани пример демографске транзиције“, Токови историје 3-4/2008, стр. 311-320.
 • Развлашћивање грађанства: случај Миљка Петровића-Риже, индустријалца из Краљева“, Наша прошлост, бр. 9/2008, Краљево 2008, стр. 125-134.
 • „Српско грађанство између Истока и Запада (1944-1945)“, Ослобођење Београда 1944. године, Београд 2010, стр. 315-326.
 • „Neke forme prinudnog rada u Srbiji 1944-1950“, u: Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941-1945, 1945-1951, Zagreb 2010, str. 183-203.
 • „О исхрани у окупираном Београду 1941-1944“, Токови историје 2/2012, Београд 2012, стр. 77-91.
 • “Идеологија и урбани простор: преименовање градова и улица у Србији 1944-1950“, у: Историја и географија: сусрети и прожимања,(уред. Софија Божић), Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Институт ѕа новију историју Србије, Институт за славистику РАН, Београд 2014, стр. 481-497.
 • „Inteligencija u Srbiji između revolucionarne represije i društvene integracije (Serbian Intelligentsia between Revolucionary Repression and Social Integracion)“, Represija med 2. svetovno vojno in povojnem obdobju v Sloveniji in sosednih državah – Povzetki-medjunarodna znanstvena konferenca /Repression durin World War II and in the pos-war period ih Slovenia and in the neighbouring countries – Abstracts- Internacional Scientific Conference, Ljubljana 7. i 8. novembar 2012 (ure. Nevenka Troha), 51-52.
 • „Inteligenca v Srbiji med revolucionarno represijo in družbeno integracijo 1944-1950“, Prispevki za novejšo zgodovino, LIII-1/2013, Številka 1, letnik LIII, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2013, str. 284-297.
 • „„Јавност“ у Србији о Независној Држави Хрватској 1941-1944“, Зборник Матице српске за историју бр.89, Нови Сад 2014, стр. 73-89.
 • „„Опасне везе“ у Европи под нацистичком окупацијом или разматрања о колаборацији у Другом светском рату“, Токови историје 1/2013, Београд 2013, стр. 309-322.
 • „„Obračun s klasnim neprijateljem“: slučaj srpskog građanstva“, Slovenija v Jugoslaviji/Slovenia in Yugoslavia, Povzetki-medjunarodna znanstvena konferenca, Musej novejše zgodovine Slovenije, 28-29.11. 2013, Ljubljana, 2013, str. 56-59.
 • „Istoriografija o jugoslovensko-poljskim odnosima posle Drugog svetskog rata“, u: Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej. Relacje wielostronne i wielopoziommowe, Bydgoszcz, 2014, str.323-330.
 • „„Obračun s klasnim neprijateljem“: slučaj srpskog građanstva“, Slovenija v Jugoslaviji/Slovenia in Yugoslavia, Zbirka Pogledi (urednik. dr Zdenko Čepič), Ljubljana, 2015, str. 319-338.
 • „Господ-ин, грађанин, друг, поданик“: друштвене промене и језик у Србији 1944-1950, Историјски записи, 1-2/2015, Подгорица 2015, стр.