Др Младенка Иванковић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 18.07. 1958.
 • Место рођења: Београд
 • Школовање: Средња школа: 1976, Гимназија, Уб.
 • Факултет: 1981, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 1988, Универзитет у Београду,, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Југословенски антифашисти у Швајцарској 1943-1945".
 • Докторска теза: 2008, Универзитет у Београду,, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Јевреји у Југославији 1944-1952".
 • Запослење: 1985, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја Јевреја на Балкану у времену од 1918. до 1953. године.
 • Е-маил: ivankovic_mladenka@yahho.com

Библиографија:
Монографије:

 • Југословенски антифашисти у Швајцарској 1941 – 1945. године, Београд, 1996, 216. Јевреји у Југославији 1944-1952. године, Београд 2009.
 • „ Јевреји у Југославији ( 1944 – 1952 ) Крај или нови почетак“, Београд,
 • 2009, 395. ” Brodovi nade. Alije jugoslovenskih Jevreja u Izrael” Beograd 2017, str. 169.

Чланци и студије:

 • Југословенски антифашисти у Швајцарској 1941 – 1945. године, Београд, 1996, 216.
 • Комитет народног ослободјења Југославије у иностранству ( Швајцарска ), Војноисторијски гласник 3, Београд 1986, 210 – 228.
 • Les Yougoslaves, Refugiés et immigrées d' Europe centrale, Paris, 1 -18.
 • Југословени у покрету отпора у Француској, Војноисторијски гласник 3, Београд 1987, 197 – 213.
 • Југословенски студенти у Швајцарској за време Другог светског рата, Универзитет у Београду 1938 – 1988, Београд 1989, 911 – 925.
 • О делатности југословенске антифашистичке омладине у Швајцарској у току Другог светског рата, Токови 1, Београд 1991, 87 – 103.
 • Делатност дипломатских представништава Краљевине Југославије у Швајцарској у току Другог сватског рата, Војноисторијски гласник 1 – 3, Београд 1993, 111 – 127.
 • Декларисана и стварна неутралност Швајцарске у току Другог светског рата, Други светски рат – 50 година касније, Подгорица 1997, 241 – 249.
 • Утицај медјународног окружења на догадјања у Србији и Црној Гори крајем 1915. и почетком 1916. године, Мојковачка операција 1915 – 1916, Београд 1997, 30 – 34.
 • Нептунске конвенције измедју Краљевине СХС и Италије, Југословенска држава 1918 – 1998, Београд 1999, 136 – 146.
 • Одељење Главног штаба савезничке армије на истоку – О моралу српске војске на Солунском фронту 1916 – 1918, Војноисторијски гласник 1 – 2, Београд 1999, 184 – 193.
 • Одлазак јеврејских избеглица – жртава холокауста у Палестину преко територије Југославије 1946 -1947. године, Токови историје 3, Београд 2006, 141 – 153.
 • Став власти нове Југославије по питању решавања проблема раздвојених породица ( 1945 – 1952 ), Херетицус вол.В, Но. 3 – 4, Београд 2007.
 • The “Sajmište” (Exhibition Grounds) in Semlin , Serbia: The Changing of Memory, Jewish Political Studies Review 22, 3&4,Jerusalem 2010, 59-69.
 • Младенка Иванковић, Обнова верског живота код Јевреја после Другог светског рата у Југославији, Менора, Београд 2010. 5770-2010, 203-236, ISBN 978-86-86563-87-3.
 • Младенка Иванковић, Јадовно-“Аријанизација културног озрачја” Независне Државе Хрватске, Прва међународна конференција о комплексу усташких логора Јадовно-Госпић 1941, Бања Лука 2011, 43-44, ISBN 978-99955-697-0-9
 • Mladenka Ivankovic, Jadovno-“ Aryanisation of cultural environment” of the Independent State of Croatia, First International Conference on Ustasha Concentration Camps in Jadovno-Gospic 1941. 44-46, ISBN 978-99955-697-0-9.
 • Mladenka Ivanković, Jews and Yugoslavia 1918 – 1953, Minorites in the Balkans, Belgrade 2011, 131 – 153.ISBN 978-86-7179-068-0
 • Јеврејски интелектуалци и студентска омладина међу првим жртвама масовних егзекуција као мера “културне аријанизације“ Независне дрзаве Хрватске, Токови историје 1/2013, 117-135, Београд.
  ISSN-0354-6497
 • С оне стране света, Деца у логорима смрти, Геноциди и злочини Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима у Другом свјетском рату, Бања Лука 19-20. Мај 2014, 323-335. ISBN 978-
  99955-707-5-0
 • Mladenka Ivanković, Dragana Stojanović, The participation of the Jewsfrom Macedonia in the organized emigracion from Yugoslavia to Israel 1948-1952. Jews in Macedonia: History, Tradition, Culture, Language and Religion, Skopje 18-19. Decembar 2015, 295-303.
 • Obnova Saveza jevrejskih opština Jugoslavije posle Drugog svetskog rata i povratak prve grupe jevrejskih zarobljenika i izbeglica u Srbiju, 1945. kraj ili novi počatak, Beograd 2016, 229-243.
 • Mladenka Ivanković, World War I and “The World of Yesterday , u e - časopisu “Lamed – E 34” https://www.docdroid.net/n948TzR/lamed-e-34.pdf
 • Pregled razvoja jevrejskih omladinskih organizacija u međuratnoj Jugoslaviji, Tokovi istorije 2, Beograd 2017, 115-133.
 • Jevrejska omladinska društva u Kraljevini Jugoslaviji,Društvene nauke pred izazovima savremenog društva, Niš 2017, 93- 105.
 • Haris Dajč and Mladenka Ivanković: British Perspective” on Hungarian Revolution 1956”, “Limes“ , Beograd 2017 ,str.75-91.
 • Х. Дајч, М. Иванковић, Jews of former Yugoslavia and their decline after wars in Yugoslavia: legal and material position in Serbia, Croatia and Bosna & Hercegovina 1991–2016, Beogradski istorijski glasnik, Beograd 2017, str. 117 – 136.
 • О повратницима који су преживели Холокауст: Стварање Савеза Јеврејских вероисповедних општина Југославије, Граничници сећања: Јеврејско наслеђе и Холокауст, Београд 2018, 133-145.
 • Mladenka Ivanković, Aleksandar Stojanović, Anti-semitic propaganda and legislation in srebia 1939-1943: content, scale, aims and role of the german factor, Istorija 20 veka, Beograd 2019. str. 85-104.
 • Ivanković, I svetski rat i „Jučerašnji svet“, Štefana Cvajga (Stevan Zweig), Prolom, broj 78, Beograd 2019, str. 105-115.