Др Младенка Иванковић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 18.07. 1958.
 • Место рођења: Београд
 • Школовање: Средња школа: 1976, Гимназија, Уб.
 • Факултет: 1981, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 1988, Универзитет у Београду,, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Југословенски антифашисти у Швајцарској 1943-1945".
 • Докторска теза: 2008, Универзитет у Београду,, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Јевреји у Југославији 1944-1952".
 • Запослење: 1985, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја југословенских Јевреја у периоду 1944 - 1967
 • Е-маил: иванковиц.mladenka@gmail.com

Библиографија:
Монографије:

Југословенски антифашисти у Швајцарској 1941 – 1945. године, Београд, 1996, 216. Јевреји у Југославији 1944-1952. године, Београд 2009.

Чланци и студије:

 • Југословенски антифашисти у Швајцарској 1941 – 1945. године, Београд, 1996, 216.
 • Комитет народног ослободјења Југославије у иностранству ( Швајцарска ), Војноисторијски гласник 3, Београд 1986, 210 – 228.
 • Les Yougoslaves, Refugiés et immigrées d' Europe centrale, Paris, 1 -18.
 • Југословени у покрету отпора у Француској, Војноисторијски гласник 3, Београд 1987, 197 – 213.
 • Југословенски студенти у Швајцарској за време Другог светског рата, Универзитет у Београду 1938 – 1988, Београд 1989, 911 – 925.
 • О делатности југословенске антифашистичке омладине у Швајцарској у току Другог светског рата, Токови 1, Београд 1991, 87 – 103.
 • Делатност дипломатских представништава Краљевине Југославије у Швајцарској у току Другог сватског рата, Војноисторијски гласник 1 – 3, Београд 1993, 111 – 127.
 • Декларисана и стварна неутралност Швајцарске у току Другог светског рата, Други светски рат – 50 година касније, Подгорица 1997, 241 – 249.
 • Утицај медјународног окружења на догадјања у Србији и Црној Гори крајем 1915. и почетком 1916. године, Мојковачка операција 1915 – 1916, Београд 1997, 30 – 34.
 • Нептунске конвенције измедју Краљевине СХС и Италије, Југословенска држава 1918 – 1998, Београд 1999, 136 – 146.
 • Одељење Главног штаба савезничке армије на истоку – О моралу српске војске на Солунском фронту 1916 – 1918, Војноисторијски гласник 1 – 2, Београд 1999, 184 – 193.
 • Одлазак јеврејских избеглица – жртава холокауста у Палестину преко територије Југославије 1946 -1947. године, Токови историје 3, Београд 2006, 141 – 153.
 • Став власти нове Југославије по питању решавања проблема раздвојених породица ( 1945 – 1952 ), Херетицус вол.В, Но. 3 – 4, Београд 2007.
 • The “Sajmište” (Exhibition Grounds) in Semlin , Serbia : The Changing of Memory, Jewish Political Studies Review 22, 3&4,Jerusalem 2010, 59-69.