Др Милана Живановић

научни сарадник

Биографија:

 

 • Датум и година рођења: 21.11.1991.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2010, Четврта гимназија у Београду.
 • Факултет: 2014, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
 • Мастер теза: 2015, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, "Смена парадигме: од антикомунизма ка прагматизму – односи Совјетског Савеза и Југославије 1939-1941. г.".
 • Докторска дисертација: 2019, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, „Руски гробни комплекси у Србији у 20. веку“.
 • Област интересовања: Историја руско-српских односа у 20. веку.
 • Е-mail: milana.zivanovic@yahoo.com

Библиографија:

Монографије:

 • M. Живанович, Бережно храня следы: русские змигранты в Великой Кикинде и монахини монастыря Хопово/Брижљиво чувајући трагове: руски емигранти у Великој Кикинди и монахиње манастира Хопово, Москва 2016, 226 c.

Зборници докумената:

 • Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи, приредили А. Тимофејев, М. Живановић, Београд 2018, 527 c.


Чланци и студије:

 • М. Живановић, „Успомене на цара Николаја II код Срба уочи и после Првог  светског рата (први део)“, Историјске свеске 16/2015, стр. 32-39.
 • М. Живановић, „Успомене на цара Николаја II код Срба уочи и после Првог светског рата (други део)“, Историјске свеске 17/2015, стр. 33-38.
 • М. Живановић, „Совјетски филмови на биоскопским репертоарима у Краљевини СХС/Краљевини Југославији“, Токови историје 1/2016, стр. 115-141.
 • A. Timofeev, M. Živanović, „Carnegie Report on the Causes and Conduct of the Balkan Wars 1912-1913. Could Report Authors and their Principals be Objective?”, Токови историје 3/2016, p. 43-70.
 • М. Живановић, „Слика последњег руског цара код Срба у 20. веку“, Србија и руска револуција 1917.  Нове теме и изазови. Тематски зборник радова, ур. А. Тимофејев, Београд 2017, стр. 259-282.
 • М. Живанович, „Приют Российского Общества Красного Креста для престарелых, инвалидов и нетрудоспособных в городе Велика-Кикинда“, Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына 7/2017, с. 61-88.
 • М. Живанович, „Смерть на чужбине: Сербия как последний приют русских беженцев“, 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья. Международная научно-просветительская конференция Москва, 26-28 октября 2017 года, сос. М. Ю. Сорокина, Москва 2017, с. 643-665.
 • М. Живановић, „Сећање на ратно савезништво 1944. – совјетски гробни комплекси у срезу Кикинда и застава Кикинде у Москви“, Attendite. Гласник Историјског архива у Кикинди 14/2018, стр. 199-212.
 • M. Живановић, „Улога команде Црвене армије у подизању гробних места совјетских војника у Србији“, Токови историје 1/2019, стр. 85-110.