Др Јован Чавошки

Виши научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 03.04.1981.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2000, Филолошка гимназија, Београд.
 • Факултет: 2005, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959–1962."
 • Докторска дисертација: 2014, Универзитет у Пекингу, Школа за међународне студије, "Yafeizhuyi yu bujiemeng zhijian: Zhongguo, Nansilafu yu disan shijie neibu de douzheng (1954-1965)" ["Између несврстаности и афро-азијанизма: Кина, Југославија и борба унутар Трећег света (1954-1965)"]
 • Запослење: 2006, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Спољна политика социјалистичке Југославије, Југославија у хладном рату, Југославија и покрет несврстаних, Југославија и земље азијског простора.

Библиографија:

Књиге:

 • Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959-1962 (Beograd: INIS, 2009), стр. 285.

Монографске студије:

 • „Arming Nonalignment: Yugoslavia’s Relations with Burma and the Cold War in Asia, 1950-1955“, Cold War International History Project Working Paper No. 61 (Washington, DC, April 2010), стр. 60;
 • Distant Countries, Closest Allies: Josip Broz Tito and Jawaharlal Nehru and the Rise of Global Nonalignment (New Delhi: Nehru Memorial Museum and Library, 2015), стр. 80;

Поглавља у зборницима радова:

 • „Jugoslavija i Azija – počeci (1947-1953)”, Spoljna politika Jugoslavije 1945-1960 (Beograd: INIS, 2007);
 • „On the Road to Belgrade: Yugoslavia’s Contribution to the Defining of the Concept of European Security and Cooperation 1975-1977”, From Helsinki to Belgrade: The CSCE First Follow-up Meeting in Belgrade 1977/78 (Beograd: OSCE, 2009);
 • „Общественный кризис в Югославии и Чехословакия в 1968 году“ [Друштвена криза у Југославији и Чехословачкој 1968.г.], 1968 год „Пражская весна“: историческая ретроспектива (Москва: РОССПЭН, 2010), коауторство са академиком Љубодрагом Димићем;
 • „Yu Zhong Su zhengduo di san shijie: Tietuo de Ya Fei zhi xing“ [Борба за Трећи свет са Совјетима и Кинезима: Титова азијска и афричка путовања], Cuiruo de lianmeng: lengzhan yu Zhong Su guanxi [Крхки савез: Хладни рат и кинеско-совјетски односи], Shen Zhihua, Douglas Stiffler (eds.), (Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2010);
 • “On the Road to Belgrade: Yugoslavia’s Contribution to the Defining of the Concept of European Security and Cooperation 1975-1977”, From Helsinki to Belgrade: The CSCE First Follow-up Meeting and the Crisis of Détente, Vladimir Bilandžić, Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović (eds.), (Gottingen, Bonn: V&R Unipress, Bonn University Press, 2012);
 • „Политичка и дипломатска каријера Ву Сјућуена, првог амбасадора НР Кине у Југославији“, Југословенска дипломатија 1945-1961: зборник радова, др Слободан Селинић (ур.), (Београд: ИНИС, 2012);
 • “On the Road to the Coup: Indonesia between the Nonaligned Movement and China”, 1965: Indonesia and the World, Bernd Schaefer, Baskara T. Wardya (eds.), (Jakarta: Gramedia Publishers, 2013);
 • “Menjelang Kudeta: Indonesia Di Antara Gerakan Non-Blok Dan RRC”, 1965: Indonesia and the World, Bernd Schaefer, Baskara T. Wardya (eds.), (Jakarta: Gramedia Publishers, 2013);
 • „Југославија, Алжир, несврстане земље и велике силе у Хладном рату 1954-1962“, Југославија-Алжир: зборник радова са научне конференције, Алжир, 27. јануар 2013., Миладин Милошевић (ур.), (Београд: Архив Југославије, 2013);
 • „Почеци дипломатских односа Југославије и Кине и успостављање југословенско-кинеских дипломатских односа 1954-1955“, Два века српске дипломатије, Чедомир Попов, Драгољуб Живојиновић, Слободан Марковић (ур.), (Београд: Балканолошки Институт САНУ, Институт за европске студије, 2013);
 • “Between Great Powers and Third World Neutralists: Yugoslavia and the Belgrade Conference of the Non-Aligned Movement 1961”, The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade, Nataša Mišković, Harald Fischer-Tine, Nada Boškovska (eds.), (London: Routledge, 2014);
 • “Between Ideology and Geopolitics: Sino-Yugoslav Relations and the Wider Cold War, 1950s-1970s”, Xin shiliao, xin faxian: Zhongguo yu Su Dong guanxi [New Sources, New Findings: Relationships between China, the Soviet Union and Eastern Europe], Huang Lifu, Peter Vamos, Li Rui (eds.), (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2014);
 • “Constructing Nasser’s Neutralism: Egypt and the Rise of Nonalignment in the Middle East” у The Regional Cold Wars in Europe, East Asia and the Middle East: Crucial Periods and Turning Points, Lorenz M. Luthi (ed.), (Washington DC, Stanford: Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2015);
 • “Zhongguo waijiao yu ’Wanlong jingshen’” [Кинеска спољна политика и ‘дух Бандунга’], Zhongguo daolu yu Zhongguo meng: Di san jie dangdai Zhongguo shi guoji gaoji luntan lunwenji [Кинески пут и кинески сан: зборник радова са Трећег високог међународног форума о савременој кинеској историји], Wu Li (ed.), (Beijing: Dangdai Zhongguo chubanshe, 2015);

Чланци:

 • "Кинеска интервенција у Кореји - стратешка прилика или наметнути конфликт?", Трагови: Тридесет година синологије 1974-2004 (ур. Др Радосав Пушић), Београд 2004, стр.150-190
 • 18) „Jedno razmišljanje o staljinizmu“, Tokovi istorije 1-2 (2006);
 • „Zaboravljena epizoda: jugoslovensko-kineski odnosi 1947.godine“, Tokovi istorije 4 (2006);
 • „Najnovija istoriografija o Hladnom ratu: Bliski i Daleki Istok“, Tokovi istorije 4 (2006), коауторство са др Александром Животићем;
 • „Shiqu de lianxi: 1947 nian Zhongguo yu Nansilafu zhijian yi duan bu wei ren zhi de hudong lishi“ [Изгубљена карика: непозната историја кинеско-југословенских односа 1947. године], Leng zhan guoji shi yanjiu 6 (2008);
 • „Mao Cedung, intelektualci i potresi u komunističkom svetu 1956-1957“, Tokovi istorije 1-2 (2008);
 • „Društvena kriza i društvena misao“, Mitološki zbornik 19 (Beograd, 2008), коауторство са академиком Љубодрагом Димићем;
 • „Tiaobo Ya Fei guojia de guanxi: Zhong Su tongmeng yu dui Tietuo Ya Fei zhi xing de fanying 1958-59“ [Сејући раздор међу афро-азијским земљама: реакције совјетско-кинеског савеза и Титово путовање у земље Азије и Африке 1958-1959. године], Leng zhan guoji shi yanjiu 9 (2010);
 • „Overstepping the Balkan Boundaries: the Lesser Known History of Yugoslavia’s Early Relations with Asian Countries“, Cold War History, Vol. 11, No. 4 (2011);
 • „Стварање глобалне стратегије: НР Кина и Афро-Азија (1954-1965)“, Токови историје 2 (2012);
 • „Земље Азије, Африке и Латинске Америке у сећањима и дневницима југословенских дипломата“, Токови историје 3 (2012);
 • „Od Alpa do Himalaja: ambasador Dušan Kveder i razvoj jugoslovensko-indijskih odnosa“, Annales: Series Historia et Sociologia, 24, 4 (2014);

Чланци и поглавља у зборницима радова у штампи:

 • „Поглед на југословенску несврстану политику из азијских архива: нови прилози односа Југославије и Трећег света“, Научна трибина младих сарадника ИНИС-а, Зоран Јањетовић (ур.), (Београд: ИНИС, 2015);
 • “Yugoslavia’s Help was Extraordinary: Yugoslavia’s Political and Material Assistance and the MPLA’s Rise to Power, 1961-1975”, Journal of Cold War Studies, special issue (2016);
 • “On the Road to Belgrade: Yugoslavia, Third World Neutrals, and the Evolution of Global Nonalignment, 1954-1961”, Journal of Cold War Studies, special issue (2016), коауторство са др Александром Животићем;
 • “Saving Nonalignment: Diplomatic Efforts of Major Nonaligned Countries and the Sino-Indian Border Conflict”, међународни зборник The Sino-Indian Border War, уредници Dr. Lorenz Luthi, Dr. Amit Dasgupta, издавач Cambridge University Press (2016);
 • “Sino-Yugoslav Relations and the Overall Cold War Dynamics”, међународни зборник Same Bed, Different Dreams: Sino-European Relations and the Transformation of the Cold War, уредници Dr. Christian Ostermann, Dr. Enrico Fardella, издавач Woodrow Wilson International Center for Scholars и Stanford University Press (2016);
 • “Yugoslavia, Algeria, Nonaligned Countries and the Great Powers during the Cold War 1954-1962” (на арапском), међународни зборник о југословенско-алжирским односима који објављује Влада ДНР Алжира (2016);
 • „Revolutionary Process under Internal and External Interactions: China’s Foreign Policy 1957-1965“, међународни зборник о историји кинеске спољне и унутрашње политике, уредник Dr. Madhu Bhalla, издавач Cambridge University Press (India), коауторство са Dr. Niu Jun (2016);

Међународни прикази ауторових радова:

 • Jovan Čavoški, „Overstepping the Balkan Boundaries: the Lesser Known History of Yugoslavia’s Early Relations with Asian Countries“, Cold War History 11/4 (2011), приказ написао Niu Jun, H-Diplo Article Reviews, No. 351 (March 2012), www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR351.pdf
 • Natalia Soebagajo, “The PRC and NAM” у 1965: Indonesia and the World, Bernd Schaefer, Baskara T. Wardya (eds.), (Jakarta: Gramedia Publishers, 2013), стр. 82-85;
 • James Pettifer, The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade, Nataša Mišković, Harald Fischer-Tine, Nada Boškovska (eds.), (London: Routledge, 2014), приказ у The South Slav Journal, Vol. 33, No. 3-4, стр. 130-131;