Др Јелена Рафаиловић

Научни сарадник
Биографија:

  • Датум и година рођења: 10.01.1984.
  • Место рођења: Ужице.
  • Школовање: Средња школа: 2003, Гимназија, Ужице.
  • Факултет: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
  • Мастерска теза: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за општу савремену историју: „Компаративна анализа пољопривреде на Балкану 1925-1939 на основу Статистичких годишњака Друштва народа“.
  • Запослење: 2008-2011, руководилац програма историје у Истраживачкој станици Петница
  • 2010, Институт за новију историју Србије
  • Област интересовања: Историја Балкана 1918-1939, привредна и социјална историја, методологија историјских истраживања
  • Е-маил: jrafailovic@hotmail.com

Библиографија:
Чланци и студије:

“Компаративна анализа производње жита на Балкану од 1925. до 1939. године на основу годишњих статистичких извештаја Друштва народа“ у: Токови историје, 2/2010, стр. 24-46.

„Prilog proučavanju industrijske konjunkture u Kraljevini Jugoslaviji – proizvodnja uglja od 1920. do 1938. godine“, у: Токови историје, 2/2011, стр. 42–61.