Др Душан Бајагић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 01.05.1973.
 • Место рођења: Пожаревац.
 • Школовање: Средња школа: 1992, Земунска I гимназија.
 • Факултет: 2000, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Смер за управу и управљање, "Управљање органима државне управе у плурализму различитих правних система".
 • Докторска дисертација: 2015, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, "Упоредна анализа државне администрације у политичким системима Вајмарске републике, Француске Треће републике и Краљевине СХС/Југославије"
 • Запослење: 2001, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја јавне управе у Југославији у 20. веку (јавна управа у Краљевини СХС/Југославији); Југославија у међународним односима 20.века (Подунавље и Балкан између два светска рата); Југославија у Хладном рату.
 • Е-маил: bajagicdusan@yahoo.com

Библиографија:

Монографије:

 • 1. Бајагић, Душан, Р., Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
 • 2. Selinić, Slobodan, Bajagić, Dušan, Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Поглавља у тематским зборницима:

 • 1. Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, „Колаборација у окупираној Европи 1939–1945: Компаративна анализа француског, грчког и српског искуства“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, уредник Софија Божић, Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ: Институт за новију историју Србију: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 53–88.
 • 2. Бајагић, Душан, Р., „Историјски, географски, политичко–правни простори и деловање министара просвете Краљевине СХС“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, уредник Софија Божић, Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ: Институт за новију историју Србију: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 743–771.
 • 3. Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, Д., „Милан Недић и његова улога у Другом светском рату у светлу српске историографије и нових историјских извора“, Наука и савремени универзитет: Историографија и савремено друштво, Тематски зборник радова, Ниш: Издавачки центар Универзитет у Нишу Филозофски факултет, 2014, стр. 190–207.
 • 4. Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, „Југословенске кризе (1918–1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији“, Срби и рат у Југославији 1941. године, тематски зборник радова, уредник Драган Алексић, Београд: Институт за новију историју Србију: Музеј жртава геноцида: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 559–631.
 • 5. Бајагић, Душан, „Историјске димензије развој округа у Србији као територијало-политичког система управљања (1804–1941)“, Међународни научни скуп Браничево у историји Србије, Зборник радова, уредник Драган Алексић, Пожаревац: Историјски архив – Београд: Институт за новију историју Србије, 2008, стр. 25–44.
 • 6. Бајагић, Душан, „Гимназије у Србији за време Краљевине СХС“, Срби и Југославија: држава, друштво и политика, Зборник радова, уредник Момчило Исић, Београд: Институт за новију историју Србије, 2007, стр. 313–326.
 • 7. Bajagić, Dušan, „Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić kao ministri prosvete Kraljevine SHS (1924–1926)“, Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, Zbornik radova, urednik Mile Bjelajac, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007, str. 197–236.
 • 8. Bajagić, Dušan, „List ”Politika” o Atlantskom paktu (Kvantitativna analiza)“, Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955: Slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, Beograd 3 i 4. novembar 2003, urednik Ljubodrag Dimić, Beograd: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2005, str. 206–233.

Чланци:

 • 1. Бајагић, Душан Р., Миљевић, Милан, И., „Организација надлежности Министарства просвете Краљевине СХС у обласним управама“, Токови историје 2/2010, Београд: Институт за новију историју Србије, 2011, стр. 7–23.
 • 2. Bajagić, Dušan, „Stjepan Radić kao ministar prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, Tokovi istorije 4/2006, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006, str. 139–158.
 • 3. Bajagić, Dušan, „Mađarska štampa o ubistvu kralja Aleksandra I Karađorđević“, Tokovi istorije 3-4/2005, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005, str. 9–27.