Др Божица Славковић Мирић

Биографија:

 • Датум и година рођења: 16.09.1987.
 • Место рођења: Призрен.
 • Школовање: Средња школа: 2001, XIII београдска гимназија, Београд.
 • Факултет: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, „Батаљони Организованих Арнаута 1919-1921“.
 • Мастерска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Југословенско-албански економски односи 1945-1948. Планови и сарадња“.
 • Докторска теза: 2015, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије,“Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929-1941“.
 • Запослење: 2015-2018, професор историје ОШ „Војвода Путник“ (Београд)
 • 2018, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Историја Косова  и Метохије у периоду између два светска рата; југословенско/српско-албански односи кроз историју; друштвена историја Косова и Метохије.
 • Е-маил: bozica.slavkovic@gmail.com

Библиографија:

Монографије:

 • Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929-1941, Просвета – Принцип, Београд 2018.
 • Југословенско-албански економски односи 1945-1948“, Институт за новију историју Србије, Београд 2020, стр. 448.

Радови у часописима и тематским зборницима:

 • „Батаљони Организованих Арнаута 1919-1920“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2010, 133-158.
 • „Дезертирања Албанаца из Југословенске армије након ослобађања Косова и Метохије (1944 и 1945)“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2011, 92-113.
 • „Југословенско-албански економски односи 1945-1948: планови и сарадња“, Историја 20. века, бр. 1, Београд 2012, 133-148.
 • „Батаљони Организованих Арнаута 1920-1921. године“, Војноисторијски гласник, бр.1, Београд 2012, 51-70.
 • „Југословенско-албанска сарадња у области културе, науке и просвете 1945-1948“, Историја 20. века, бр. 3, Београд 2012, 109-128.
 • „Болести на селу у Краљевини Југославији као последица културе живљења“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2012, 109-119.
 • „Шуме и шумарство на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2013, 75-92.
 • „Рад Призренске богословије 1929-1937.“, Лесковачки зборник, бр. 53, Лесковац 2013, 294-305.
 • „Здравствена политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја медицине, фармације, ветерине и шународна здравствена култура, Зајечар 2013, 165-181.
 • „Културна политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941: школство и описмењавање“, Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, књ. 1, Београд 2013, 523-545.
 • „Општи поглед на здравствене прилике у Југославији пре и после Другог светског рата (до 1960)“, (коаутор Ена Мирковић), Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2014, 157-167.
 • „Срби и Албанци у рату“, Лексикон Првог светског рата у Србији, Београд 2015, 186-193.
 • „Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији (Косово и Метохија), (коаутор Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2015, 193-205.
 • „Ширење великоалбанске пропаганде на Косову и Метохији 1929-1941“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књига 2, Приштина-Лепосавић 2016, 227-243.
 • „Призрен у јесен 1915. године - почетак албанске голготе“, Век српске голготе 1915-2015, Историја I, Косовска Митровица 2016, 339-365.
 • „Власт бана и банске управе Вардарске бановине на Косову и Метохији 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битољ 2016, 531-546.
 • „Власта на банот и на банската управа на Вардаската бановина на Косово и Метохија 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битола 2016, 547-563.
 • „Проблеми на југословенско-албанској граници 1929-1941“, Војноисторијски гласник 1/2016, 67-91.
 • „Косово и Метохија у годинама приближавања Другом светском рату“, Косово и Метохија у Другом светском рату-седам деценија касније (тематски зборник међународног значаја), Косовска Митровица 2016, 21-42.
 • Сенатори Краљевине Југославије (биографије: Јордан Цветковић 73-74, Коста Димитријевић 82-83, Милош Драговић 84-85, Милутин Драговић 85-86, Радослав Дунић 86-87, Душан Ђерић 90-91, Драгослав Ђорђевић 92-93, Михаило Ђурић 94-95, Емил Гаврила 100-103, Богдан Гавриловић 103-105, Васо Глушац 110-111, Георг Грасл 112-113, Трајко Хаџи Бошковић 117, Спира Хаџи Ристић 120-122, Михаило Каламатијевић 143-144, Ђура Крџалић 162-163, Владимир Митровић 205, Коста Поповић 230-231, Јанко Самуровић 259, Џафер Сулејмановић 288-289, Глигорије Ташковић 303-304, Светозар Томић 307-309, Павле Вујић 333-335, Станојло Вукчевић 335-336, Ђуро Вукотић 339-340, Чедомир Захарић 341-342, Мухамед Златко 344, Јеремија Живановић 345-346), Београд 2016.
 • „Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије“ (коаутор др Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2017, 117-128.
 • „The Yugoslav State and the idea of the Greater Albania in the interwar Period“, Politics of Enmity, Institut za filozofiju I društvenu teoriju, Beograd 2018, 229-254.
 • “(Су)живот Срба и Албанаца на Косову и Метохији 1929-1941“, Хронотoп Косова и Метохије у науци и уметности (међународни тематски зборник), Лепосавић 2018, 419-439.
 • „Политичке, економске и културне прилике у Гњиланском срезу између два светска рата“, Лесковачки зборник 2019, 195-207.
 • „Прилог проучавању посмртних обичаја на Косову и Метохији у периоду измеђудва светска рата“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравственакултура, Зајечар 2018, 163-169.
 •  Банови Краљевине Југославије- биографски лексикон (биографије: Драгослав П.Ђорђевић 44-46, Јеремија Живановић 175-177), ур. М.Павловић, П.Вајагић, Н.Стамболија, Београд: ИСИ, Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“,Друштво наставника историје Бачке Паланке, 2019.
 • „Soviet and Yugoslav economic influence in Albania 1945-1948: destabilizing threat orfactor for economic growth“, The great powers of influence on the security of small states(International scientific conference), Volume I, Skopje 2019, 43-53.
 • „History, culture and research of Kosovo and Metohija between the two world wars“,History, Culture and Research (3 rd edition), Targoviste: Cetatea de Scaun, 2019, 230-243.
 • „Clothing and entertainment in Kosovo and Metohija between the two world wars“,Токови историје 3/2019, 53-78.
 • „Pogranični promet Jugoslavije i Albanije i dvovlasnička imanja 1945-1948“, Istorija 20. veka 1/2020, 107-128
 • „Српско–албански односи у албанском уџбенику за 8. разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2020, 199-220
 • „Pogranični promet Jugoslavije i Albanije i dvovlasnička imanja 1945-1948“, Istorija 20. veka 1/2020, 107-128
 • „Српско–албански односи у албанском уџбенику за 8. разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2020, 199-220
 • „А contribution to the research of emigration from Kosovo and Metohija between the two world wars“, Journal of European and Balkan Perspective, vol.3, num.1, spring 2020, 69-80.
 • „Research of Yugoslav-Albanian economic relations 1945-1948“, History, Culture and Research (4rd edition), Targoviste: Cetatea de Scaun, 2020, 198-212.
 • „Cooperation between Yugoslav and Albanian Youth 1945-1948“, International and Political Studies, 33/2020, 225-241.
 • „Развој рудника Трепча у периоду између два светска рата“, Наука без граница 3 (међународни тематски зборник): Историја света и уметности, Косовска
 • Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 225-244.
 • „The cultural heritage of Kosovo and Metohija between the two world wars“, Contemporary Challenges on Protection and Managing of the Natural and Cultural Heritage, Ohrid-Vodici 2020, 182-193.
 • „Аlbania And Yugoslavia 1945: The Beginning Of Cooperation“, International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies (IJAHSSS), Vol.6, Issue 1, 2021, 58-66.
 • „Српско-албански односи у албанском уџбенику за 9.разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2021, 267-294.
 • „Заборављени уметници и уметничка дела: пример опадања занатства на Косову  и Метохији између два светска рата“, Уметност и контекст: заборављени уметници и уметничка дела 6, Ниш 2021, 211-223.
 • Б.Славковић Мирић, В.Виријевић, „Eпидемиолошке и хигијенско-здравствене прилике на Косову и Метохији 1918-1941.године“, Психологија катастрофа, ванредно стање и њихов утицај на здравље, Косовска Митровица 2021, 69-91.
 • „Косовскомитровачки срез у годинама приближавања Другом светском рату“, Лесковачки зборник 2021, 145-161.
 • „Аn overview of economic situation in Vardar banovina within the Kingdom of Yugoslavia”, Tarihçi no.1/3 (2021), 61-74.
 • „Tradition and customs in Kosovo and Metohija within the Kingdom of Yugoslavia“, Miorita - Revista de etnografie si folclor, no 27 (2021), 68-79.
 • „Epidemic diseases in Kosovo and Metohija between the two world wars“, Cultural heritage, enviroment, scientific researches and tourism under the pandemic circumstances, Ohrid-Vodici 2021, 89-100.M14-5