Др Александар Лукић

Научни сарадник

Биографија:

 • Датум и година рођења: 02.12.1985.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2004, гимназија „Бранислав Петронијевић“, Уб, одељење у Љигу.
 • Факултет: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Мастерска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Оснивање Југословенске републиканске странке 1920“.
 • Запослење: 2011, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја југословенске и републиканске идеје и деловање грађанске левице у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији.
 • Е-маил:alukic85@gmail.com

Библиографија:


Чланци и студије:


 • Из ратне преписке Љубомира Стојановић - четири писма Николи Стојановићу 1917. и 1918. године, "Токови историје", бр. 3/2011, стр. 126 - 140.
 • Покушаји организовања Југословенске републиканске странке у ужичком крају 1920. године, "Историјска баштина, часопис за историографију и архивистику", бр. 21, Ужице 2012, стр. 135 - 148.
 • Оснивање Југословенске републиканске странке 1920. и односи у југословенској републиканској емиграцији у Сједињеним америчким државама/Чикагу, "Токови историје", бр. 3/2012