Beograd, Trg Nikole Pašića 11 | Tel/Faks: 339-86-13 | E-mail: inis@ptt.rs

Početna strana > Saradnici > Nataša MilićevićNataša Milićević
Istraživač-saradnik


Biografija:

Datum i godina rođenja: 17.05.1971.
Mesto rođenja: Ivanjica.
Školovanje: Srednja škola: 1990, Srednja pedagoška škola, Užice.
Fakultet: 1998, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Grupa za istoriju.
Magistarska teza: 2008, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, "Jugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944.-1950.".
Zaposlenje: 1998, Institut za noviju istoriju Srbije.
Oblast interesovanja: Istorija srpskog društva posle Drugog svetskog rata.


Bibliografija:

Monografije:
 • Јugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950, Beograd 2009, str. 645.

Članci i studije:
 • “Konstatin Fotić- Diplomata od karijere,’’ Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1998, str. 143-162.
 • “Uporedna analiza radova Instituta za novejšo zgodovino i Instituta za noviju istoriju Srbije”, Tokovi istorije, br. 1-2, Beograd 2000, str. 111-128.
 • “O srpskom građanstvu (1945-1950) u memoaristici s kraja 20. veka”, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2001, str. 111-127 (objavljeno 2002)
 • “Lokalna istoriografija u Zborniku Narodnog muzeja u Čačku,” Tokovi istorije br. 1-4, Beograd 2001 str. 87-105 (objavljeno 2002)
 • “Historiography in Serbia. Developments since 1989,” U: Ulf Brunnbauer (ed.), (Re) Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socijalism, Lit Verlag Munster 2004, Studies on South East Europe vol. 4, Edited by Prof. Dr. Karl Kaser (Grac),(koautor sa P.J. Markovićem i M. Kovićem); str. 277-316
 • "Izgon reakcije"; prinudno iseljavanje građanskih slojeva iz Beograda 1946-1949" u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955 (slučaj Jugoslavije)-Great Powers and small countries in cold wor 1945-1955 (issue of ex-Yugoslavia); Beograd, 2005, str. 275-286
 • "Hladni rat u naučnoj istoriografskoj periodici" u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955 (slučaj Jugoslavije)-Great Powers and small countries in cold wor 1945-1955 (issue of ex-Yugoslavia); Beograd, 2005, str. 373-380
 • "Otpor srpskog građanstva "novoj vlasti" 1944-1950", Историја 20 века, бр.2/2004, стр. 63-96
 • "Obračun vlasti sa "buržujskom decom": gubitak prava na školovanje (1945-1950)", Tokovi istorije, br. 3-4/2005, стр. 143-159
 • "Armnstrog D. Čarls" u: Srpski biografski leksikon 1, (A-B), Novi Sad 2004, str. 259-260
 • "The historical development of the Serbian civic community untill 1944/45"u: "Urban life and Culture in Sautheasteran Europe", 26-29. maj 2005, School of Philosophy, Uneversity of Belgrade, Internacional Association for Southeast European Antropology 3rd Conference, str. 99
 • "Srpsko građanstvo i pitanje ratne dobiti 1946. godine. Pismo beogradskih trgovaca ministru finansija Sretenu Žujoviću," Istorija 20. veka, br. 2/2006, стр. 123-146
 • "Obračun vlasti sa ,buržuјskom decom': gubitak prava na školovanje (1945-1950)", Tokovi istoriјe, 3-4/2005, str. 143-159.
 • "Građanski orman za knjige". Kulturno nasleđe i oblikovanje novog identiteta srpskog društva 1944-1950, Tokovi istoriјe 3/2006, 122-140.
 • "Реторзија и репресија 1944-1945. Случај Србије", u: Pisati istoriju Jugoslavije: viđenje srpskog fakora, (ured. M. Bjelajac) Beograd 2007, str. 321-351.
 • "Serbian Historiography in the Time of Transicion: A Struggle for Legitimacy", Istorija 20. veka, 1/2007, Beograd 2007, str. 145-166. (koautorstvo sa P. Markovićem).
 • "Приватни живот грађанске породице после 1945." у: Приватни живот код Срба у двадесетом веку (уредник M. Ристовић), Клио, Београд 2007, стр. 444-475.
 • "Истина је негде другде: Друштво и српска историографија на крају 20. века," Споменица бр. 6/2007, Историјског архива Срема, Сремскa Митровица 2007, стр. 151-182.
 • Комунистичка стратегија према српској интелигенцији 1944-1950, у:Србија и Југославија: држава, друштво и политика, (уредник М. Исић), Београд 2007, стр. 293.-311.
 • Стварање нове традиције:Празници и прославе у Србији 1944-1950, Токови историје 4/2007
 • "Hronologiјa važnih događaјa 1968", u: Hiljadu devesto šezdeset osмa; 1968-četrdeset godina posle=1968 Fourty Years Later, zbornik radova (glavni i odgovorni ured. R. Radić), Beograd 2008, str. 657-678.
 • „Јugoslovensko-aмerički odnosi u predvečerјe Drugog svetskog rata“, Voјnoistoriјski glasnik 2/2008, Beograd 2008, str. 130-148.
 • „Јedan rani priмer deмografske tranziciјe“, Tokovi istoriјe 3-4/2008, str. 311-320.

Copyright © 1997 INIS. All rights reserved. This page was last updated 16/01/2010.