Beograd, Trg Nikole Pašića 11 | Tel/Faks: 339-86-13 | E-mail: inis@ptt.rs

Početna strana > Saradnici > Dr Mile BjelajacDr Mile Bjelajac
Naučni savetnik


Biografija:

Datum i godina rođenja: 14.04.1955.
Mesto rođenja: Beograd.
Školovanje: Srednja škola: 1973, Gimnazija, Zagreb.
Fakultet: 1977, Univerzitet u Zagrebu, Fakultet Političkih nauka.
Magistarska teza: 1986, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju, "Vojska Kraljevine SHS 1918-1921".
Doktorska teza: 1992, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odelenje za istoriju, "Vojska Kraljevine Jugoslavije 1929-1935".
Zaposlenje: 1979-1983, Časopis "Naše teme", Zagreb.
1983-1986, Centar za teoriju "Dr.Vladimir Bakarić" Istraživački centar "Edvard Kardelj", Beograd.
1987, Institut za noviju istoriju Srbije.
Oblast interesovanja: Istorija vojno-civilnih odnosa, istorija raspada SFRJ, problemi pisanja istorije Jugoslavije, komparativna istorija Jugoistočne Evrope.


Bibliografija:

Monografije:
 • "Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1921", Beograd 1988, str. 357.
 • "Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1923-1935", Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 1994, str. 327.
 • Između vojske i politike. Biografija generala Dušana Trifunovića 1880-1942, INIS-narodni muzej Kruševac, Beograd-Kruševac, 1997, s.339. (koautor sa P. Trifunovićem).
 • Ministri inostranih dela Srbije, Crne Gore i Jugoslavije 1811-1998, Savezno ministarstvo inostranih dela, Beograd (www.mfa.gov.yu/History).
 • Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918-1991, UDI, Beograd, 1999, s. 168.
 • Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije (1918-1941). Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon, INIS, Beograd 2004, s.362
 • General Dragiša Pandurović, život i svedočenja, INIS-Altera, Beograd 2007, s.514
Članci i studije:
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj u Srbiji (1804 –2004)", u: zbornik radova Dva veka obrazovanja u Srbiji, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2005, 285-30. The Military and Yugoslav Unity, u: Dejan Djokic (ed.) Yugoslavism. Histories of a Failed Idea, 1918-1991, Hurst And Co. London 2002, s.208-221
 • "Karakter jugoslovenskog centralizma u svetlu analize tajne sednice Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije marta 1962.", u: Dijalog povjesničara – istoričara, (Priredili H.Fleck, Igor Graovac) Zagreb 2003, s. 373-393
 • "Drugi pešadijski puk ''Knjaza Mihaila''", Topličke sveske, br.8/2003, s.9-22
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj", u: Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, DIS i Istorijski institut, Beograd 2003, s.169-180
 • "Crnogorska komponenta u oružanim snagama Jugoslavije 1918-1991", Istorija 20.veka, 1/2004, s.9-20
 • "Other Side of the War: Treating Wounded and Captured Enemies by Serbian Army", u: Thessalonica Front and Outcome of the First World War, Institute for the Balkan Studies, Thessaloniki 2005, s.195-210
 • "Vojvoda Živojin Mišić kao vojnik i strateg", u: Živojin Mišić, Moje uspomene / Pomenik, ISI, Beograd 2004, s. 261-282
 • "Pisanje istorije rata u Hrvatskoj 1991 – 1995. Razrešavanje srpsko-hrvatskih kontroverzi", u: Dijalog povjesničara-istoričara 8, (priredili Hans Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2004, s.374-386
 • "Zapadni istoričari o raspadu Jugoslavije. Povodom knjige Normana Naimarka i Holly Case (eds.) Yugoslavia and its Historians. Understanding the Balkan Wars of the 1990s. Stanford University press 2003", Tokovi istorije 3-4/2003, s.127-131.
 • "Pokušaj rešavanja jugoslovenske krize vojnim udarom", u: Dijalog povjesničara istoričara 9, (priredili H.Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2005
 • "Srpsko (jugoslovenska) – francuska vojna saradnja u XX veku", u: Srpsko-francuski odnosi - Relations franco-serbes 1904 – 2004, zbornik radova, Arhiv Srbije – Archives de Serbie, Beograd 2005 , s.293-311
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj u Srbiji (1804 –2004)", u: zbornik radova Dva veka obrazovanja u Srbiji, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2005, 285-30, ISBN 86-7447-055-6
 • "Stradanje zarobljenih srpskih oficira i vojnika u I svetskom ratu u logorima centralnih sila", u: Zbornik radova Genocid u 20. veku na prostorima jugoslovenskih zemalja, MG & INIS, Beograd 2005, s.41 – 48, ISBN 86-906329-1-3
 • "Je li moguća emancipacija znanosti od politike kada je riječ o povjesti Jugoslavije?", u: Zbornik radova Čemu dijalog povjesničara istoričara? (priredio Igor Graovac), Zagreb 2005, s.103 – 118, ISBN 953-7267-00-8
 • "Problemi istoriografske obrade rata u Hrvatskoj 1991 – 1995", u: Republika Srpska krajina – 10 godina poslije, Beograd 2005, s.78-89, ISBN 86-83905-04-7
 • "Važnost izučavanja voјnog faktora za racionalnu istoriјsku svest i političku kulturu", u: Braničevo kroz voјnu i kulturnu istoriјu Srbiјe, Zbornik radova sa naučnog skupa, sv. 1, 2006, str. 25-42.
 • "Istraživanje i razumevanje uloge voјnih elita u Јugoslaviјi – različiti pristupi i interpretaciјe", Istoriјa 20. veka, 2/2005, str.199-204.
 • "Naјnoviјa istoriјa Srbiјe u svetlu svedočenja istaknutih savremenika", Tokovi istoriјe 1-2/2006, str. 246-256.
 • "Dr Zoran Đinđić, atentat i kosovska drama u svetlu memoara i svedočenja savremenika", NSPM elektronsko izdanje, јul 2006. ( http://www.nspm.org.yu/koment2006/2006_bjelajac_djindjic.htm ).
 • Other Side of the War: Treating Wounded and Captured Enemies by Serbian Army, u: Thessalonica Front and Outcome of the First World War, Institute for the Balkan Studies, Thessaloniki 2005, s.195 – 210
 • Pokušaj rešavanja jugoslovenske krize vojnim udarom, u: Dijalog povjesničara istoričara 9, (priredili H.Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2005, s.433-450
 • ''Važnost izučavanja vojnog faktora za racionalnu istorijsku svest i političku kulturu'', u: Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije, Zbornik radova sa naučnog skupa, sv. 1, 2006, s.25-42
 • Istraživanje i razumevanje uloge vojnih elita u Jugoslaviji – različiti pristupi i interpretacije, Istorija 20. veka, 2/2005, s.199-204
 • Najnovija istorija Srbije u svetlu svedočenja istaknutih savremenika, Tokovi istorije 1-2/2006, s.246 – 256.
 • Problemi istoriografske obrade rata u Hrvatskoj 1991 – 1995, u: Republika Srpska krajina – 10 godina poslije, Beograd 2005, s.78-89
 • Kosovo – proizvodnja mita o 1987. godini i taoci politički korektnog govora, NSPM vol.XIII (2006), no. 1-4, s.235-262
 • Privatnost u uniformi, u: Privatni život kod Srba u Dvadesetom veku, (priredio Milan Ristović) CLIO, Beograd 2007, s.505-539.
 • Iskušenja istoriografije o Jugoslaviji – između stare i nove ortodoksije, u: Pisati istoriju Jugoslavije. Viđenje srpskog faktora, INIS, Beograd 2007, s.47-61.
 • Kontroverze o savremenoj istoriji Kosova, u: Pisati istoriju Jugoslavije. Viđenje srpskog faktora, INIS, Beograd 2007, s.397-429.
 • Die Volksgruppe der Albaner:Migration in der Kosovo Region 1918 - 1950 u: Ralph Melville/Jiri Pešek/Claus Scharf (Hrsg.), Zwangsmigrationen im mittleren und oslichen Europa Volkerrecht – Konzeption – Praxis (1938 – 1950) (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte, Beiheft Nr 69), Mainz: Philipp von Zabern 2007,ISNB 978 – 3 – 8053 – 3594-6.
 • Pokušaj strateškog oslonca Jugoslavije na SSSR 1939 – 1941, VIG, 1-2/2006, s.41 – 66
 • Rat u Hrvatskoj 1991 – 1995, u: Rat i manjine, priredili: Lj. Despotović, D. Gavrilović, Institute for Historical Justice and reconciliation Salzburg, CDR, Novi Sad 2007, s. 11-60
 • Kralj Aleksandar Karađorđević u memoarima svojih generala, u: Novovekovne srpske dinastije u memoaristici, Zbornik radova Istorijskog instituta br 23, Beograd 2007, s.297-319
 • „Kosovo – proizvodnja mita o ''prapočetku'' kosovskih problema“, u: Agresija NATO, uzroci, karakter i posledice krize na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, (priredio R. Tomanović), Beograd 2008, s.209-235,.
 • „Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“, Vojno-istorijski glasnik, 2/2008, s.70-93
 • “ETHNIC ALBANIANS – MIGRATIONS IN THE KOSOVO REGION 1938-1950”, Balcanica vol. XXXVIII, 2007, Beograd 2008, s.219-230
 • Concordans et contreverses historiographique serbe et francaise sur l’alliance franco-serbe, Etudes Danoubienne, Les relations Franco-Yougoslave, dans l’entre-deux-guerres (1918 – 1940), Tome XIII, 1 – 2, Année 2007 (štampano 2008) s.211 – 224, Paris
 • In the field of military 1918-1992, u: Ljubinka Trgovčević (ed.), 125 Years of Diplomatic Relations between USA and Serbia, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2008, s.71-81
 • JNA na iskušenjima 60-ih godina prošlog veka, u: Radmila Radić (ed.) 1968- četrdeset godina posle, 1968 – Fourty Years After INIS, 2008, s.379 – 417
 • Royalist Chetnik Movement – interpretations in local and international historiography, in: The Shared History, The Second World War and National Question in ex Yugoslavia, , Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, s.23 – 41
 • Mitovi i stereotipi koji su nadživeli Jugoslaviju, u: The Shared History, Myths and Stereotypes of the Nationalism and Communism in Ex Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, s.23 -41
 • Neki primeri hrvatsko-srpskog nerazumevanja o zajedničkoj vojnoj prošlosti, u: Serbo-Croat Relations in the 20th Century - History and Perspectives, Srpsko-hrvatski odnosi u 20 veku, prošlost i perspektive, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, 65-88
 • Izazovi pisanja istorije Jugoslavije – različiti pristupi istraživanju vojnog faktora, u: Bojan Balkovec (ed.) Jugoslavija v času. Devedeset let od nastanka prve jugoslovanske države – Yugoslavia through Time – Ninety Years Since the Formation of the First State of Yugoslavia, Znanstvena založba Filozofske Fakultete, Ljubljana 2009, s. 73-82
 • „The War in Croatia 1991-1995“, in: C. Ingrao, T. Emmert (eds.), Confronting the Yugoslav Controversies, A Scholar's Inititative, USIPP & Perdue University Press, Washington – West Lafayette, Indiana 2009, pp 230-271.


 • i dr.

Copyright © 1997 INIS. All rights reserved. This page was last updated 16/01/2010.