Beograd, Trg Nikole Pašića 11 | Tel/Faks: 339-86-13 | E-mail: inis@ptt.rs

Početna strana > Publikacije > TOKOVI ISTORIJE, br. 1-4, 1998.TOKOVI ISTORIJE, br.1-4, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1998.

Redakcija / Editorial Board:
Dr Ljubodrag Dimić, Dr Momčilo Mitrović, Dr Marija Obradović, Dr Nikola B. Popović, Dr Milan Ristović, Dr Đorđe Stanković, Mr Dubravka Stojanović

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief:
Dr Latinka Perović


SADRŽAJ / CONTENTS:


RASPRAVE / DISCUSSION
 • Dr Sava ŽIVANOV
  PRELOMNA 1917. U RUSIJI / 1917 in Russia-A Turning Point
 • 7
 • Dr Ljubodrag DIMIĆ
  JOSIP BROZ, NIKITA SERGEJEVIČ HRUŠČOV I MAĐARSKO PITANJE 1955-1956. / Josip Broz, Nikita Sergeyevich Khrushchev and the Hungarian Issue 1955-1956
 • 23
 • Dr Dragan ALEKSIĆ
  SPOLJNOTRGOVINSKA POLITIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1939-1941. / Foreign-Trade Policy of the Kingdom of Yugoslavia 1939-1941
 • 60
 • Dr Momčilo ISIĆ
  PORESKO OPTEREĆENJE SELJAŠTVA U SRBIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA / Tax Burden of Peasantry in Serbia Between Two World Wars
 • 88

  ČLANCI / ARTICLES
 • Nenad ANTONIJEVĆ
  "SRPSKA SCENA" - prilog istoriji pozorišnog života u Beogradu 1941-1944. / "Srpska scena" A contribution to the history of theatrical life in Belgrade. Circumstances in Serbia during the German occupation
 • 111
 • Mr. Zoran JANJETOVIĆ
  VAJMARSKA REPUBLIKA I NEMAČKA MANJINA U JUGOSLAVIJI / The Weimar Republic and German Minority in Yugoslavia
 • 140
 • Dr Branko NADOVEZA
  SOCIJALDEMOKRATSKI POKRET SLOVENIJE O NACIONALNOM PITANJU DO PRVOG SVETSKOG RATA / Social Democratic Movement in Slovenia About the National Issue Until World War I
 • 156
 • Dr. Milica MILENKOVIĆ
  OBNAVLJANJE PRIVREDNOG ŽIVOTA U SRBIJI POSLE PRVOG SVETSKOG RATA / Recovery of Economic Life in Serbia After World War I
 • 171
 • Dr. Momčilo MITROVIĆ
  TRI "IBEOVCA" U HRVATSKOJ 1950. GODINE / Three Cominformists in Croatia 1950
 • 179

  ESEJ / ESSAY
 • Mr Olga MANOJLOVIĆ
  SEĆANJA NA BUDUĆNOST I ZABORAVI PROŠLOSTI / Memories of the Future And Oblivion of the Past. An essay about materialized memories and their fate in the Soviet Union
 • 193

  ISTORIOGRAFIJA U 1997. GODINI / HISTORIOGRAPHY IN 1997
  Kritika
 • Dr. Sreten VUJOVIĆ
  DRUŠTVENA ISTORIJA SREDNJOVEKOVNOG BALKANA
 • 203
 • Mr Miroslav PERIŠIĆ
  NADMOĆ ISTORIJE
 • 209
 • Dr Olga POPOVIĆ-OBRADOVIĆ
  KA KRITIČKOJ ISTORIOGRAFIJI
 • 216
 • Dr Gordana KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ
  PIONIRSKI PODUHVAT
 • 230
 • Dr Đorđe STANKOVIĆ
  ISTORIOGRAFIJA NAJMLAĐE GENERACIJE ISTORIČARA
 • 234
  Iz ugla jednog istoričara
 • Dr Ljubodrag DIMIĆ O KNJIGAMA OBJAVLJENIM 1996-1998. GODINE:
 • - Odnosi Jugoslavije i Rusije (SSSR) 1941-1945. Dokumenti i materijali 241
  - Smiljana Đurović, Sa Teslom u novi vek. Nova sinteza istorije, izabrani članci iz ekonomske istorije Srbije i Jugoslavije 1918-1941 246
  - Biljana Šimunović,Matica srpska u Kraljevini Jugoslaviji 250
  - Mirko, Petrović Konkordatsko pitanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 253
  - Miladin Milošević, Srbija i Grčka 1914-1918. Iz istorije diplomatskih odnosa (Zadužbina Nikole Pašića) 255
  - Momčilo Mitrović, Izgubljene iluzije, Prilozi za društvenu istoriju Srbije 1944-1952 258
  - Momčilo Mitrović, Zatvori i logori za Srbe u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1992-1993. Kazivanja logoraša 261
  - Milan Ristović, U potrazi za utočištem. Jugoslovenski Jevreji u bekstvu od holokausta 1941-1945 264
  Prikazi
 • Pjotr Ščogaljev, Aleksejevski ravelin: Knjiga o padu i veličini čoveka, priredila Dr Latinka Perović, Beograd 1997. (Dr Radmila RADIĆ)
 • 264
 • Dr Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad, 1996. (Mr Vladan JOVANOVIĆ)
 • 267
 • Norman Kon, Pozivi na genocid: mit o svetskoj zaveri Jevreja i protokoli sionskih mudraca, "Matica Srpska",Novi Sad, 1996. (Ivan S. HOFMAN)
 • 269
 • Uglješa Kostić, Nepristajanje, druga knjiga hronike "Najlepši poziv na svetu", "Vajat", Beograd 1997. (Mr Bojan B. DIMITRIJEVIĆ)
 • 273
 • Dr Nikola Krstić, Filozofija društvenog čovečanstva, Beograd 1997. (Dr Branko NADOVEZA)
 • 275
 • Ljuba Pavlović, Užička Crna Gora, Kosjerić 1995. (Nedeljko RADOSAVLJEVIĆ)
 • 278
  Knjige saradnika instituta u 1997. godini
 • Nedeljko RADOSAVLJEVIĆ
  Mr Miroslav Perišić, Valjevo, grad u Srbiji 19. veka, Istorijski arhiv, Valjevo 1997
 • 281
 • Mr Vladan JOVANOVIĆ
  Dragoljub Jovanović, Seljak - svoj čovek.. Priredili: N. Jovanović i M. Isić Beograd 1997.
 • 284
 • Žarko Jovanović, Nova vlast u Srbiji 1941-1945, Beograd 1997
 • 287
 • Mile Bjelajac / Predrag Trifunović, Između vojske i politike. Biografija generala I ministra Dušana Trifunovića 1880-1942, Beograd 1997
 • 289
 • Dr Dragan ALEKSIĆ
  Dragoljub S. Petrović, Od Narodnog fronta do jednopartijskog sistema, Beograd 1997.
 • 292
 • Milan Lazić, Ravnogorski pokret 1941-1945, Beograd 1997
 • 294
 • Momčilo Mitrović, Izgubljene iluzije. Prilozi za društvenu istoriju Srbije 1944-1952, Beograd 1997
 • 296
 • Dr Radmila RADIĆ
  Pera Todorović, Srpska stvar u Staroj Srbiji. Uspomene na kralja Milana, Priredila Latinka Perović, Beograd 1997; Pera Todorović, Ogledalo. Zbirke iz Prošlosti, priredila Latinka Perović, Beograd 1997.
 • 298
 • Mr Zoran JANJETOVIĆ
  Branko Nadovrza, Balkanski socijalisti i balkanska federacija, Beograd 1997; Istorija srpskog radikalizma 1903-1941, ("Zemunske novine", avgust 1997)
 • 302
  Institucije
 • Mr Olga MANOJLOVIĆ
  ANTIRATNI RATNI MUZEJ: Muzej fronta na Soči u Kobaridu-Slovenija
 • 307
  Izdavači
 • RUSKA KNJIGA U IZDANJU "SLUŽBENOG LISTA" SRJ:
 • - Dr Nikola B. POPOVIĆ
  Aleksandar F. Giljferding, Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji, Beograd 1996.
  313
  - Vasilij O. Ključevski, Istorija Rusije (Kratki pregled), Beograd 1997. 316
  - Dr Latinka PEROVIĆ
  KA BOLJEM POZNAVANJU RUSKE ISTORIJE
  319

  NAUČNE INFORMACIJE / SCIENTIFIC INFORMATION
 • Mr Sofija BOŽIĆ
  SRBI U HRVATSKOJ (Konferencija, Sremski Karlovci, 6.i 7. juna 1997.)
 • 325

  DOKUMENTI / DOCUMENTS
 • Dr Latinka PEROVIĆ
  STOJAN NOVAKOVIĆ O SRPSKOM RADIKALIZMU
 • 331

  NAUČNI ŽIVOT / SCIENTIFIC EVENTS
  Saradnici instituta na specijalizaciji i skupovima u inostranstvu
 • Dr Mile BJELAJAC
  ELITE U JUGOISTOČNOJ EVROPI: ULOGA, KONTINUITET I DISKONTINUITET U ISTORIJI I SADAŠNJOSTI -37. međunarodna Univerzitetska nedelja Tucing kraj Minhena, 6-10. oktobr 1997
 • 337
 • Mr Zoran JANJETOVIĆ
  STUDIJSKI BORAVAK U INSTITUTU ZA EVROPSKE STUDIJE U MAJNCU
 • 340
  Naučna tribina instituta
 • PREDAVANJA OD OKTOBRA DO DECEMBRA 1997
 • 342
  Letopis instituta
 • Dr Žarko JOVANOVIĆ
  IZVEŠTAJ O RADU U 1997
 • 343

  Copyright © 1997 INIS. All rights reserved. This page was last updated 16/01/2010.