Часопис Токови историје

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ, бр. 1, Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ, бр. 1, Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Редакција / Editorial board: Др Драган Богетић, Проф. др Дубравка Стојановић, Проф. др Стеван Павлович (Southampton), Проф. Др Јан Пеликан (Праг), Др Јелена Гускова (Москва), Др Диана Мишкова (Софија), Др Владимир Геигер (Загреб), Др Александар Раковић, Др Весна Ђикановић. Секретар редакције: Др Срђан Милошевић

Главни и одговорни уредник / Editor-in-Chief: Др Слободан Селинић

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ, бр. 2, Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Редакција / Editorial Board: Др Драган Богетић, Проф. др Дубравка Стојановић, Проф. др Стеван Павлоwитцх (Southampton), Проф. Др Јан Пеликан (Праг), Др Јелена Гускова (Москва), Др Диана Мишкова (Софија), Др Владимир Геигер (Загреб), Др Александар Раковић, Др Весна Ђикановић. Секретар редакције: Др Срђан Милошевић

Главни и одговорни уредник /  Editor-in-Chief: Др Слободан Селинић