Штампа

Др Момчило Исић

Научни саветник

Биографија:

 •  Датум и година рођења: 26.09.1952.
 • Место рођења: Свилеува, Коцељева.
 • Школовање: Средња школа: 1972, Учитељска школа, Београд.
 • Факултет: 1977, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју.
 • Магистарска теза: 1983, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју, "Сељаштво ваљевске области 1929-1941".
 • Докторска теза: 1992, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Група за историју, "Сељаштво у Србији 1918-1925".
 • Запослење: 1979-1980, кустос-историчар у Народном музеју у Шапцу.
 • 1980-1982, професор историје у средњој школи у Коцељеви.
 • 1982-1984, кустос у Меморијалном музеју у Белој Цркви.
 • 1984-1986, кустос у музеју Града Београда.
 • 1986, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја Србије измедју два светска рата.

Библиографија:

Монографије:

 • Сељаштво ваљевске области 1929-1941, Ваљево 1985, стр. 212.
 • Сељаштво у Србији 1918-1925, Београд 1995, стр. 400.
 • Материјално страдање ваљевског становништва у Првом светском рату, Ваљево, 1996, стр. 116.
 • Социјална и аграрна структура Србије у Краљевини Југославији, Београд 1999, стр. 400.
 • Сељаштво у Србији 1918-1941, књ. 1, том 1, Социјално-економски положај сељаштва, Београд 2000, стр. 262 и том 2, Београд 2001, стр. 308.
 • Писменост у Србији измедју два светска рата, Београд 2001, стр. 182.
 • Основно школство у Тамнави 1820-1941, Уб 2002, стр 450.
 • Становништво Свилеуве у 19. веку, Свилеува 2002, стр. 310.
 • Основно школство у Србији 1918-1941, књ. 1, Београд 2005, стр.536.
 • Основно школство у Србији 1918-1941, књ. 2, Београд 2005, стр. 434.
 • (Коауторство) : 130 година образовања учитеља у Србији, Београд 2001, стр. 800. (Коаутори : Стеван Игић, Славенко Терзић, Вјенцеслав Глишић, Милан Лазић).
 • (Коауторство) : Погинули у ратовима Србије у 19. веку, Ваљево 2003, стр. 140. (Коаутор Мирољуб Јовановић).
 • Основно школство у Подрињу 1914-1944, Београд 2005.
 • Сточарство у Посаватамнави 19. веку, Београд 2006.
 • Основно школство у Посаватамнави 1914-1944, Београд 2006, стр.360.
 • Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.
 • Сељанка у Србији у првој половини 20. века, хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2008.
 • Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот, Београд, 2009.
 • Кад и како смо почели. Изградња и почетак школе у Винчи 1857. Године, Београд, 2009.
 • Материјално страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата, Београд, 2010.
 • Основна школа "Милан Муњас" Уб 1820-2010, Уб, 2010 (коаутор).
 • Жена је темељ куће-Жена и породица у Србији током двадесетог века, Београд, 2011 (коаутор
 • С народом, за народ, о народу-Сретен Вукосављевић 1881-1960, Београд, 2012.
 • Сретен Вукосављевић-живот и дело, Београд, 2012. (коаутор)
 • Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САН 1947-1954, Београд, 2014.
 • Српска православна црква у великом рату1914-1918, Београд, 2014. (коаутор).
 • Сељаштво у Србији 1918-1941, књ. 3, Политички живот на селу, Београд, 2015.
 • Основно школство у крушевачком крају 1914-1941, крушевац, 2017, стр. 440.
 • Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело, Београд, 2017 стр. 690.


Грађа

 • Месни школски одбор у Свилеуви 1919-1941, Свилеува, 2010.
 • Отварање школе и подизање прве школске зграде у Кумодражу 1894-1910, Кумодраж, 2010.
 • Грађење цркве у Коцељеви 1868-1870, Свилеува, 2013.
 • Страдање основних школа у Тимочкој Крајини за време Првог светског рата, Историјски архив Неготин, Неготин, 2013.


Чланци и расправе

 • "Сељаштво у Краљевини Југославји", Југословенска држава 1918-1998, Београд 1999, стр. 401-415.
 • "Жена у сеоској породици у Србији измедју два светска рата", Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века, књ. 2, Београд 1998, стр. 183-200.
 • "Сељаштво у Србији после Првог светског рата", Годишњак за друштвену историју, 3/1994, Београд 1995, стр. 248-265.
 • "Сељаштво у Србији на парламентарним изборима за време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца", Токови историје, 1-2/1994, стр. 125-154.
 • "Писменост у Србији у 19. веку", Образовање код Срба, Београд 2003, стр. 63-80.
 • "Колонисти из Подриња у периоду између два светска рата", М у с е у м - Годишњак Народног музеја у Шапцу, 5/2004, стр. 219-230.
 • "Агротехничка заосталост пољопривреде у Србији између два светска рата", Српска слободарска мисао, 2/2001, стр. 147-160.
 • "Писменост у Србији до Првог светског рата", Српска слободарска мисао, 2/2001, стр. 213-225.
 • "Земљорадничко задругарство у Србији између два светска рата", Српска слободарска мисао, 6/2001, стр. 200-222.
 • "Социјално економске прилике на селу у Коса(о)ничком срезу", Куршумлија кроз векове, Београд 2000, стр. 181-198.
 • "Жена и дете у Србији између два светска рата", Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века 4, Жене и деца, приредила Латинка Перовић, Београд 2006, 142-168.
 • "Сиромаштво као судбина – економски положај сељаштва у Србији у првој половини ХХ века'' Зборник радова ,,Обнова и развој сеоских заједница на маргиналним подручјима", Београд 2006, стр. 195-209.
 • Економски положај сељаштва у Србији за време Краљевине Југославије, Писати историју Југославије – виђење српског фактора, Београд 2007, стр. 141 – 158.
 • Приватност на селу, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, приредио Милан Ристовић, Београд 2007, стр. 379. – 410.
 • Материјално страдање основних школа у крушевачком округу за време Првог светског рата, Жупски зборник, 2 / 2007, стр. 131 – 164.
 • Неуспех основношколског система у Србији за време Краљевине Југославије, Токови историје, 4 / 2006, стр. 31 – 57.
 • Од Србије до Србије, Срби и Југославија – држава, друштво, политика, Београд 2007.
 • Основно школство у голубачком срезу између два светска рата, Браничево у историји Србије, резиме, стр. 62 – 64.
 • Однос жене и мужа у сеоској породици у Србији у првој половини 20. века, резиме, Београд 2007. стр. 88 – 89.
 • Политичка делатност Милоша Московљевића у Краљевини СХС, Токови историје, 3/2007
 • Милош Московљевић – амбасадор у Египту,Токови историје 4/2007.
 • „Српска православна црква међу сељаштвом у Србији између два светска рата“ Зборник радова научног скупа Српска теологија у двадесетом веку, пр. Богољуб Шијаковић, 2, Београд, 2007., стр. 239-248
 • “Однос жене и мужа у сеоској породици у Србији у првој половини 20. века“, Београд 2007. , Традиционално и савремено у животу српског села, Зборник са међународног научног скупа, XИИИ Власински сусрети, Београд, 2008, стр. 430-442.
 • „Старосна структура становништва у Србији у првој половини XX века“, Геронтологија 2009.
 • Свештенство у Србији између два светска рата, Расински анали, 9/2011, стр. 121-134.
 • Материјални положај основних школа у Моравском округу по завршетку Првог светског рата, Капија Поморавља- тематски зборник са научног скупа. Крушевац-Варварин, 2011, стр. 253-268.
 • „Десет година комунистичког раја“- Милош Московљевић о Титовим погледима на економску политику (Дневничке белешке 1949-1955. године)", ТИТО- виђења и тумачења, Београд, 2011, стр. 135-151.
 • Богумил Храбак о Старој Рашкој у Краљевини Југославији,Међународни тематски зборник: Живот и дело академика Бобумила Храбака, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2011, 215-234.
 • Сретен Вукосављевић у борби за национално ослобођење од Турака, Војно-историјски гласник, 1/2012, стр. 36-50.
 • Људске и материјалне жртве Србије у Првом светском рату (12. јул 1914 - 1. јул 1916), Војно-историјски гласник, 2/2014, стр. 166-186.
 • „Милош Московљевић у енглеској болници у Микри“, Срби и Први светски рат 1914-1918: зборник радова са међународног научног скупа одржаног 13-15. јуна 2014, Београд, 2015, 449-462.
 • Једна необјављена књига - "О настанку и судбини зборника: Друштвени развитак села Јасике", Браничевски гласник, Удружење историчара Браничева и Тимочке крајине, Пожаревац, 2014, 163-212.
 • Писменост у Србији у 19. веку, Зборник радова: казивања о Србима кроз векове од светог Стефана Немање до данас, Драслар партнер, Београд, 2015, 1067-1075.
 • Милош Московљевић о почетку војних операција српске војске на Солунском фронту, Зборник радова: Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе, Београд 2015, 471-482.
 • Основно школство у алексиначком срезу између два светска рата, Алексинац и околина у прошлости- 500 година од првог писаног помена 1516-2016, Алексинац, 2016, стр. 477-508.
 • Милош Московљевић о вођству Савеза земљорадника 1929-1941. Први део: време шестојануарске диктатуре 1929-1934, Токови историје, 2/2013, стр. 11-52.
 • Милош Московљевић о вођству Савеза земљорадника 1929-1941. Други део: 1935-1941, Токови историје, 3/2013, стр. 11-58.
 • Улазак Савеза земљорадника у Јединствени народноослободилачки фронт, Токови историје, 1/2015, стр. 45-70.
 • Југословенска делатност Милоша Московљевића у Русији 1917/18. године, Велики прасак-Сто година атентата у Сарајеву- Збодник радова, Поажервац, 2015, стр. 273-292.
 • Милош Московљевић опуномоћени посланик ФНРЈ у Ослу, Токови историје, 2/2016, стр. 9-36.
 • "Разарање основних школа у Врањском и Топличком округу за време Првог светског рата" Бугарска окупацијан југа Србије у Првом светском рату 1915-1918, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, Лесковац, 2016, стр. 77-94.
 • "Економске прилике сељаштва у расинском срезу тридесетих година 20. века", Загрлата у историји сртпског народа, Велики Шиљеговац, 2017, стр. 115-128.
 • "Предреволуционарно и револуционарно стање у Русији (септембар, октобар 1917)- виђење Милоша Московљевића", Србија и руска револуција 1917-нове теме и изазови, Тематски зборник радова, Београд, 2017.
 • Настанак и судбина Речникасавременог српскохрватског књижевног језика с језичким саветником", аутора Милоша Московљевића, Токови историје, 1/2017
 • Ситнооседништво и непросећеност ограничавајући фактори развоја пољоривреде у Србији између два светска рата, Теорија и пракса аграра у историјској перспективи, Нови Сад, 2017, стр.15-33.

и др.